Europos Sąjungos bendroji žemės ūkio politika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Europos Sąjungos bendroji žemės ūkio politika
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012.
Pages:
174 p
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Bendroji žemės ūkio politika; Kaimas; Kaimo plėtra; Politika; Statistika; Žemės ūkio politika; Žemės ūkis; Europos Sąjunga (European Union).
EN
Agricultural policy; Agriculture; Common agricultural policy; European Union; Lithuania; Politics; Rural development; Statistics; The European Union; Village.
Summary / Abstract:

LTMykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakulteto Politikos mokslų katedros dėstytojų parengtas vadovėlis yra skirtas viešosios politikos ir viešojo administravimo antrosios pakopos studijų studentams. Jis atitinka strateginius universiteto tikslus – vykdyti fundamentinius bei taikomuosius socialinių mokslų tyrimus ir rengti visuomenės lyderius. [...] Daug vietos vadovėlyje skiriama ES bendrosios žemės ūkio politikos formavimo bei šios politikos reformų procesams, veikiamiems mokslo ir technologijų plėtros, žemės ūkio gamybos intensyvinimo procesų, taip pat nuo jų priklausančio pakankamo gyventojų aprūpinimo pagrindiniais maisto produktais ir perteklinės žemės ūkio produkcijos gamybos. Atskiras vadovėlio skyrius skirtas ES bendrosios žemės ūkio politikos rinkų reguliavimo mechanizmams, jų kaitai, atsižvelgiant į atitinkamo bendrosios žemės ūkio politikos reformos etapą, aprašyti. Daug vietos vadovėlyje skiriama ES kaimo plėtros politikos priemonėms ir joms įgyvendinti reikalingiems finansinės paramos mechanizmams charakterizuoti. Vadovėlyje aptariami pagrindiniai ES tausojančiojo ir ekologinio ūkininkavimo raidos etapai ir tendencijos. Vadovėlio prieduose išvardijamos lemiamą įtaką ES bendrajai žemės ūkio politikai formuojant ir įgyvendinant turinčios ES valdymo struktūros: ES Tarybos komitetai, darbo grupės ir pogrupiai bei Europos Komisijos komitologijos komitetai. Informacija vadovėlyje pateikiama iš oficialių šaltinių, siekiant mokymosi procese suteikti pagrindines žinias apie ES institucijas ir valdymą. [Iš leidinio]

ENThe lecturers’ textbook of Institute of Political sciences of Mykolas Romeris University’s Faculty of Politics and Management is prepared for the second level students of the Public Politics and Public Administration. It corresponds with strategic objectives of the university - to carry out fundamental and applied research of social sciences and to develop leaders of society. Much space of the textbook is devoted to the processes of EU common agricultural policy-making and reforms of this policy, affected by scientific and technological development, intensification processes of agricultural production, as well as sufficient basic food supply and redundant agricultural production belonging to the processes. A separate chapter of the textbook is devoted to describe common agricultural policy market regulation mechanisms of the EU, their change, taking into account the stage of common agricultural policy reform. Much space of the textbook is devoted to characterize measures of the EU rural development policy and required mechanisms of financial support for its implementation. The textbook covers the main development stages and trends of the EU‘s sustainable and organic farming. The textbook‘s annexes list the EU‘s governance structures which have a decisive impact on formulation and implementation of the EU common agricultural policy: the EU Council Committees, working groups and sub-groups, as well as the comitology committees of the European Commission. The textbook provides information from official sources in order to enhance knowledge of the EU institutions and governance.

ISBN:
9789955194279; 9789955194286 (el. versija)
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38998
Updated:
2019-01-31 11:31:16
Metrics:
Views: 4
Export: