Tado Daugirdo kūryba Kaune

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tado Daugirdo kūryba Kaune
Alternative Title:
Creative heritage of Tadas Daugirdas in Kaunas
In the Journal:
Kauno istorijos metraštis. 2002, 3, p. 203-216
Keywords:
LT
Dailė; Interjero dekoras; Kauno kultūrinis gyvenimas; Kauno miesto menininkai; Kauno miesto muziejus; Tadas Daugirdas; Tapyba; Vitražai.
EN
Fine art; Interior decor; Kaunas City Museum; Kaunas Cultural Life; Kaunas city artists; Stained-glass; Tadas Daugirdas; Visual Arts.
Summary / Abstract:

LTTadas Daugirdas buvo profesionalus dailininkas, studijavęs dailę Peterburge ir Miunchene, tačiau paskutinį savo gyvenimo dešimtmetį, praleistą Kaune, kūrybinę energiją ir patirtį jis panaudojo įvairiose kultūros srityse: dalyvavo archeologiniuose darbuose, rinko lietuvių liaudies meną, rašė apie jį spaudai, rūpinosi architektūros paminklų apsauga, statė nedidelius, mėgėjiško pobūdžio spektaklius, rašė ir vertė jiems pjeses, spaudoje aptarinėjo spektaklius, sukūrė dekoracijų ir kostiumų eskizų, vitražus, Lietuvos heraldiką, interjero dekorą, dar šiek tiek tapė ir dalyvavo parodose. Svarbiausias akcentas šiuo laikotarpiu tenka jo muziejinei veiklai. 1907 metais Kauno miesto valdyba pasiūlė T. Daugirdui užimti Kauno miesto muziejaus prižiūrėtojo vietą, o 1909 metais jis tapo šio muziejaus direktoriumi. T. Daugirdo prižiūrimas muziejus suklestėjo. Šio straipsnio autorė, išstudijavusi M. Mažvydo bibliotekos Rankraščių skyriuje saugomą vertingą medžiagą apie T. Daugirdą, kurią sukaupė bibliotekininkas ir bibliografas Juozas Rimantas, taip pat T. Daugirdo korespondenciją ir įvairius dokumentus, esančius Vilniaus universiteto ir Mokslų akademijos rankraštynuose, bei peržvelgusi senąją amžiaus pradžios spaudą, atrado nemažai naujų faktų. Šaltinių studijos gerokai praplėtė informaciją apie įvairias T. Daugirdo kūrybos sritis ir suteikė pagrindą detaliau jas aptarti. Šio straipsnio tikslas yra apžvelgti ir paanalizuoti meninėms problemoms skirtą T. Daugirdo veiklos dalį.

ENTadas Daugirdas was a professional painter. He studied in St. Petersburg and Munich, however, during his last decade of existence, spent in Kaunas, he used his creative energy and experience in various areas of culture: he was engaged in archeological works, collected Lithuanian folk art, wrote about it, took care of conservancy of architectural monuments, staged small amateur performances, wrote and translated plays for such performances and discussed them in press, designed decorations, costumes, stained-glass, Lithuanian heraldry, interior décor, also painted some and participated in exhibitions. Primary focus during this period lies on his museum activities. In 1907 Kaunas City Board offered T. Daugirdas a position of a curator of Kaunas City Museum and 1909 he became a director of this museum. The museum flowered under T. Daugirdas’ supervision. The author of this article, having studied valuable material on T. Daugirdas, kept in the Manuscript Department of Martynas Mažvydas National Library, which was collected by a librarian and bibliographist Juozas Rimantas, also the correspondence and various documents of T. Daugirdas, kept in the manuscript collections of Vilnius University and the Academy of Science, as well as having run through the old prints of the beginning of the century, discovered quite a few new facts. Study of the sources substantially expanded the information on various areas of T. Daugirdas’ creative work and gave grounds for more detail discussion. The purpose of this article is to review and analyze a part of T/ Daugirdas’ activities, dedicated to artistic problems.

ISSN:
1822-2617; 2335-8734
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38995
Updated:
2018-12-17 11:05:44
Metrics:
Views: 18    Downloads: 8
Export: