Archyvinės smulkmenos Kauno istorijai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Archyvinės smulkmenos Kauno istorijai
In the Journal:
Keywords:
LT
Balandžiai; Kasdienio gyvenimo istorija; Kaunas; Kauno miesto istorija; S.Rapalionis; Vilnius; 16 amžius.
EN
Kaunas; Pigeons; S.Rapalionis; The fistory of everyday life; The historyf of Kaunas city; Vilnius; XVI c.
Summary / Abstract:

LTPublikacijoje skelbiami trys šiuo metu žinomi XVI a. archyviniai įrašai apie naujuosius miestiečius iš Kauno. Tai 1500 m. spalio 8 d. įrašas Krokuvos naujųjų miestiečių knygose, 1573 m. sausio 30 d. įrašas 1506–1637 m. Senosios Varšuvos naujųjų miestiečių knygoje ir 1584 m. sausio 18 d. įrašas Krokuvos naujųjų miestiečių knygose. Taip pat skelbiamas 1545 m. birželio 29 d. įrašas Kauno miesto vaito aktų knygoje apie Stanislovo Rapalionio pomirtinį pėdsaką Kaune. Skelbiamas tekstas papildo jau žinomas iš 1545 m. rugsėjo 4 d. (tikėtina data) paskelbto Prūsijos kunigaikščio Albrechto liudijimo Stanislovo Rapalionio brolio Pauliaus įgaliotiniui Jonui Radvilavičiui Stanislovo Rapalionio palikimo tvarkymo aplinkybes. Skelbiamas ir 1551 m. gegužės 17 d. įrašas Kauno miesto vaito aktų knygoje, kuris atskleidžia kauniečių kasdienio gyvenimo formas ir laisvalaikio pomėgius. Šaltinis liudija, kad jau XVI a. Kauno miestiečiai laikydavo naminius balandžius, keldavo dėl jų bylas. Taip pat skelbiamas įrašas 1627 m. Vilniaus pilies teismo knygoje apie kauniečių Mačio Saulevičiaus ir Daugelio Naugardo konfliktą Vilniuje, kuris parodo miestiečių teisinės padėties valstybėje ypatumus. Publikuojamas dar vienas XVI a. Kauno istorijos archyvų epizodas – tai 1576 metų Kauno seniūno Jono Chodkevičiaus Kauno miesto tarybos teismo sprendimas. Jis teikia informacijos apie Kauno miestiečių tarpusavio santykius, miesto tarybos teismo darbo metodus ir miesto bei seniūno santykius. Taip pat skelbiamas 1608 m. dokumentas, kuriame atsispindi Lietuvos kariuomenės dalinio padaryti nuostoliai Kauno miestui ir miestiečiams.

ENPublished in the publication are three currently known archival records of the 16th century about the new city people from Kaunas. Those records are: a record in the book for new city people of Krakow (October 8th, 1500), a record in the book for new city people of the old Krakow of the period of 1506-1637 (January 30th, 1573) and the record in the book for new city people of Krakow (January 18th, 1584). Also published is a record in an archival book of the city of Kaunas from the 29th of June, 1545, which mentions the footprint that Stanislovas Rapalionis has left in Kaunas after his death. The published text adds information regarding the circumstances surrounding the management of Stanislovas Rapalionis' inheritance, as some it was already known from Albert's, the Duke of Prussia, testimony that was published on September 4, 1545 (probable date) to the representative of Paulius, brother of Stanislovas Rapalionis, Jonas Radvilavičius. A record from an archival book of the city of Kaunas from May 17, 1551, is also published as it reveals the forms of everyday life of the Kaunas people as well as their hobbies. The source shows that already in the 16th century the people in Kaunas were keeping pigeons and would even go as far as sue somebody over them. Also published is a record from the Vilnius castle court book from 1627 regarding a conflict between people from Kaunas, Mačys Saulevičius and Daugelis Naugardas, that took place in Vilnius. This shows the peculiarities of the legal situation of the city people in the state. Another episode of Kaunas historical archives of the 16th century is also published, i.e. the decision that the Elder (starost) of Kaunas Jonas Chodkevičius and Kaunas City Council Court made in 1576. It provides information on the relations between Kaunas city people, the methods of work of the City Council's court and the relations between the city and the elder. Also published is a document from 1608 that reflects the damage done by the.

ISSN:
1822-2617; 2335-8734
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38985
Updated:
2018-12-17 11:05:43
Metrics:
Views: 15    Downloads: 13
Export: