Pirmokų pradiniai skaičiavimo pasiekimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pirmokų pradiniai skaičiavimo pasiekimai
Alternative Title:
Primary achievments of first - formers in calculation
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2007, Nr. 3 (14), p. 105-110
Keywords:
LT
Atimtis; Figūra; Numeris; Piešiniai; Skaičiai; Skaičius, skaičių seka, suma,atimtis; Skaičių seka; Suma.
EN
Figure; Flat numbers; Number; Number, sequence of numbers, sum, subtraction; Sequence of numbers; Subtraction; Sum.
Summary / Abstract:

LTIšsamus, didelės imties (N= 1001) tyrimas atskleidė, su kokiomis matematinio pažinimo kompetencijomis vaikas ateina į pirmą klasę. Tyrimas vyko rugsėjo mėnesio pirmoje pusėje. Rezultatai parodė, kaip mokiniai supranta skaičius ir figūras, kaip jie sugeba atlikti paprasčiausius sudėties ir atimties veiksmus, kaip jie supranta skaičių rašymą iš eilės bei kokie jų pirminiai skaičiavimo-rašymo pasiekimai. Daromos išvados, kad vaikai puikiai skaičiuoja daiktus ir gali skaitmenimis žymėti jų kiekį; puikiai suskaičiuoja iki dešimties; yra susipažinę su skaitvardžiais (trečias, penktas, devintas) ; dalis vaikų pažįsta skaitmenis iki 60; dauguma jų puikiai sudeda dešimties ribose; dalis vaikų yra susipažinę su dviženklių skaičių sudėtimi, neblogai skaičiuoja sudedami centus ir moka užrašyti rezultatą. Tyrimas išryškino didmiesčių ir kitų vietovių mokinių pasiekimų skirtumus. Miestų mokyklų ir vaikų darželių mokinių pasiekimai matematikoje yra daug didesni. [versta iš angliškos santraukos]

ENAn exhaustive research on the basis of a considerable sample (N=1001) was made and shows primary mathematical competences of pupils coming to form. The research was carried out in the first part of September. The results gave information how pupils understand numbers and figures, how they manage to calculate mere sums and differences, how they understand ordered sequence of numbers, and what their primary number - writing achievements are. It was stated that pupils perfectly count thing sand can signify their amount by figures; can perfectly count up to ten; they are familiar with ordinal numbers (third, fifth, ninth); most of them know numbers up to 60; most of them perfectly sum up to 10; a part of them is acquainted with the sum of double figures and are rather good calculating cents and writing the result. The research highlighted differences in achievements between pupils from the schools of bigger towns and other places. Pupils' from schools and kindergartens in towns achievements in mathematics are considerably better. [text from author]

ISSN:
1648-8776
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38978
Updated:
2018-12-17 12:08:48
Metrics:
Views: 3
Export: