Kolegijų dėstytojų profesinė savimonė, kaip individualaus profesinio tapsmo edukacinė sąlyga

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kolegijų dėstytojų profesinė savimonė, kaip individualaus profesinio tapsmo edukacinė sąlyga
Alternative Title:
Self-awareness of college teachers as an educational condition for individual professional becoming
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2007, Nr. 3 (14), p. 97-104
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Individualumas; Individualus profesinis tapsmas; Profesinė savimonė; Profesinė savivoka; Individual professional becoming; Individuality; Professional self-awareness.
Keywords:
LT
Individualumas; Individualus profesinis tapsmas; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Profesinė savivoka.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas kolegijų dėstytojų savo individualumo suvokimas kaip profesinės savimonės formavimosi sąlyga. Taikant teorinės literatūros analizę, metaanalizę ir anketinę apklausą, nustatyta, kad būtina siekti, jog dėstytojai įsijungtų į profesinio tapsmo refleksiją bei savianalizę, kuri būtų nuolatinė ir sisteminė, apimanti pagrindinių asmenybės savybių ir veiklos raišką bei pasaulėžiūros, mentalinio, profesinio, gyvenimiško mąstymo sritis. Taip jie turėtų palankias galimybes individualios profesinės raiškos socialinei vertei suvokti bei susiformuotų prasminį požiūrį į savo profesiją. Svarbiausiu elgesio ir veiklos motyvu taptų aktualizacijos siekis, kaip siekis realizuoti savo gebėjimus bei noras individualų profesinį gyvenimą padaryti prasmingu. Siekiant, kad kolegijų dėstytojai individualumą suvoktų kaip profesinio augimo edukacinę sąlygą, būtina, kad jie save priskirtų prie profesinės veiklos subjektų, kurių profesinis tapsmas gali būti aiškinamas tam tikrame teoriniame lygmenyje (kognityvizmo, fenomenologijos, konstruktyvizmo). Pedagogų individualumo raišką kolegijų dėstytojai nagrinėja domėdamiesi savo asmenybės išskirtinumu, veiklos, bendravimo, mąstymo, kūrybingumo bruožais, labiausiai juos išskiriančiais iš kitų. Dėstytojai, kuriems svarbu suvokti savo individualumą išskiria šiuos jiems būdingus bruožus: nusiteikimą darbui, asmenybės ir charakterio savybes, požiūrį į pedagogo profesiją kaip į pašaukimą. Tie, kurie mano, kad suvokti savo individualumą nėra svarbu, išskiria kur kas mažiau bruožų.

ENThe perception of professional individuality of higher school (college) teachers as a condition for their professional becoming is analyzed in the paper. Theoretical, methodological basis for individual professional becoming of higher school teachers are highlighted. Professional self-awareness of teachers as an educational condition for individual professional becoming is analyzed. An empirical survey in the colleges of Lithuania was carried out. The objective of the survey: to study educational conditions for individual professional becoming of college teachers. The results of this empirical research are presented in the paper. They show how teachers perceive individuality and how individuality becomes a significant factor for their professional becoming. [text from author]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38973
Updated:
2018-12-17 12:08:48
Metrics:
Views: 12
Export: