Marceli Antoniewicz. Protoplaści książąt Radziwiłłów. Dzieje mitu i meandry historiografii : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Marceli Antoniewicz. Protoplaści książąt Radziwiłłów. Dzieje mitu i meandry historiografii: recenzija
In the Journal:
Lietuvos istorijos metraštis [Yearbook of Lithuanian History]. 2012, 2011/1, p. 135-141
Keywords:
LT
Giminių genealogija; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos istorija; M.Antoniewicz; Radvilos (Radziwill; Radvila family); Radvilos (Radziwill; Radvila family); Radvilų kilmė.
EN
History of Lithuania; History of Radzivills family; M.Antoniewicz, Grand Duchy of Lithuania, Families Genealogy.
Summary / Abstract:

LTDarbe aptariama Marcelio Antonievičiaus (Marceli Antoniewicz) monografija „Protoplaści ksiąžąt Radziwillóv. Dzieje mitu i meandry historiografii“. Tai ne tik plati Radvilų kilmės aiškinimo įvairių laikų istoriografijose apžvalga, bet ir studija apie politinę Radvilų valdžią XVI a. pirmoje pusėje ir jų ankstyvąją genealogiją. Būtent šiai problemai ir yra skirtas didžiausias knygoje pirmasis skyrius „Mikalojaus Mikalojaičio Radvilos giminaičių ratas ir protėviai“. Antrajame monografijos skyriuje siekiama įvesti į pagrindinę tyrimo temą – Radvilų kilmės mito genezę. Autorius atkreipia dėmesį į itin menką Radvilų „atstovavimą“ Lietuvos metraščiuose. Trečioji knygos dalis parodo, kaip Radvilos buvo įtraukti į senąją Lietuvos istoriją ir kaip įgijo joje jų politinei padėčiai deramą vietą. Tuo pasirūpino su Radvilomis susiję žymūs XVI a. LDK autoriai Augustinas Rotundas ir Motiejus Stryjkovskis. Ketvirtame skyriuje nagrinėjami seniausi genealoginiai pasakojimai (medžiai), sukurti Radvilų aplinkoje: visų pirma Motiejaus Strubičiaus, Saliamono Risinskio ir Konrado Giotkės. Šie kūriniai liudija, kad Radvilų kilmės mitas dar nebuvo nusistovėjęs ir autoriai blaškėsi tarp įvairių senovės veikėjų, ieškodami tinkamo ir labiausiai tikėtino giminės pirmtako. Monografiją užbaigia XIX ir XX a. istoriografijai skirta dalis bei epilogas. Recenzijos autorius atskleidžia monografijos privalumus, paryškina kontraversinius ir diskusinius momentus, kartais pasitaikančias klaidas.

ENThe study discusses the monograph “Protoplaści ksiąžąt Radziwillóv. Dzieje mitu i meandry historiografii” [The Progenitors of Dukes Radziwiłł. A History of the Myth and the Meanders of Historiography] by Marceli Antoniewicz. It is not only a wide overview of the explanation of the descent of the Radziwiłł family in various historiographies, but also a study about the political authority of Radziwiłł in the first half of the 16th c. and their early genealogy. The largest first chapter of the book “The relatives and progenitors of Mikołaj Radziwiłł” focuses mainly on this problem. The second chapter of the monograph aims to introduce the main theme of the research, i.e. the genesis of the myth of Radziwiłł descent. The author notes a particularly scarce “representation” of Radziwiłł in Lithuanian chronicles. The third part of the book shows how the Radziwiłł family was involved in the old history of Lithuania and acquired therein a place suitable for their political situation. Augustinas Rotundas and Motiejus Stryjkovskis, prominent authors of the 16th c. Grand Duchy of Lithuania (GDL), related to the Radziwiłł family, took care of this. The fourth chapter analyses the oldest genealogical stories (family trees) created in the Radziwiłł environment: first of all, by Motiejus Strubičius, Saliamonas Risinskis and Konradas Giotkė. These works testify that the myth of Radziwiłł descent had not yet been established, and the authors lurched among different figures of the past searching for a suitable and most likely progenitor of the family. The monograph finishes with a part focused on the 19th c. and 20th c. historiography and the epilogue. The author of the review reveals the advantages of the monograph, highlights controversial and debatable moments, and occasional mistakes.

ISSN:
0202-3342; 2538-6549
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38944
Updated:
2022-01-17 13:17:13
Metrics:
Views: 4    Downloads: 3
Export: