Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Kauno Tarybos dokumentai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Kauno Tarybos dokumentai
In the Journal:
Kauno istorijos metraštis. 2000, 2, p. 214-431
Keywords:
LT
Atgimimas; Dokumentai; Kaunas; Posėdžių protokolai; Sąjūdis.
EN
Kaunas; Minutes of meetings; Papers; Revival; Sąjūdis; Sąjūdis movement.
Summary / Abstract:

LTŠaltinių publikacijoje skelbiami Lietuvos Sąjūdžio Kauno miesto Tarybos dokumentai: reglamentas bei posėdžių protokolai (nuo 1988-12-16 iki 1990-08-20). Kauniečiai Atgimimo laikais sudarė radikalųjį Sąjūdžio sparną, kuris turėjo didelę įtaką šalies politiniame gyvenime. Todėl šių dokumentų publikavimas turi didelės reikšmės tolesnėms Atgimimo laikotarpio mokslinėms studijoms. Tarybos posėdžių stenogramos – posėdžių protokolų juodraščiai – rašyti ranka paprasčiausio languoto popieriaus lapuose ar didelio formato kanceliariniame sąsiuvinyje. Priklausomai nuo stenografavusio asmens sugebėjimų juose daugiau ar mažiau atsispindėjo Sąjūdžio vidinės diskusijos ir pagrindiniai Sąjūdį dominę klausimai. Kauno tarybos protokolai turėtų būti skaitomi atsižvelgiant į bendrą politinį to meto kontekstą, t. y. kai kurie politiniai klausimai Sąjūdžio veiklos pradžioje nebuvo svarstomi viešai, bet aptariami neoficialiuose pokalbiuose. Be to, Kauno Taryba buvo sudėtinė Sąjūdžio dalis, o tai reiškė, kad Tarybos posėdžių metu svarstomi klausimai atitiko Kauno Tarybos kompetencijos ribas. Kita protokolų ypatybė – į akis krintantys prieštaringi santykiai tarp posėdžių dalyvių. Kartais pasitaikantys gana aštrūs ginčai dažniausiai toli gražu nebuvo politinių nesutarimų ar asmeniškų santykių aiškinimosi išraiška. Paprasčiausiai po sovietinės sistemos veikimo dešimtmečių, kurių metu jokios kolektyvinio sprendimų priėmimo patirties nebuvo ne tik valstybės valdymo, bet ir kultūros sferoje, lietuviškasis parlamentarizmas ir demokratinio darbo tradicijos 1988–1989 m. dar tik formavosi.

ENThe resource publication announces documents of the Council of the City of Kaunas of the Lithuanian Sąjūdis Movement: a regulation and minutes of sittings (from 16-12-1988 to 20-08-1990). During the Revival, residents of Kaunas formed a radical wing of the Sąjūdis movement, which had a great impact on the political life of the state. Therefore, the publication of these documents has a great significance for further academic studies of the Revival period. Stenographs of the minutes of sittings of the Council, i.e. drafts of the minutes of sittings, are hand written notes. Depending on the abilities of the person recording the sittings, these documents more or less reflected the internal discussions of the Sąjūdis movement and the key issues it was concerned with. Minutes of the Council of Kaunas should be read with regard to the then general political context, i.e. certain political issues were not publicly considered at the outset of Sąjūdis activities, yet they were discusses during non-formal conversations. In addition, the Council of Kaunas was an integral part of Sąjūdis, what meant that the issues discusses at the sittings of the Council were within the competence of the Council of Kaunas. Another peculiarity of the minutes is controversial relations between participants of the sittings. Sometimes, rather sharp disputes emerged, but they usually were not related to political or personal disagreements. It could be explained by the fact that Lithuanian parliamentarism and democratic traditions were forming after decades of the Soviet system, when no experience of collective decision making in state governance and cultural domain existed.

ISSN:
1822-2617; 2335-8734
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38913
Updated:
2018-12-17 10:47:30
Metrics:
Views: 26    Downloads: 7
Export: