The Failure of the conservative project in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Failure of the conservative project in Lithuania
Keywords:
LT
Lietuva (Lithuania); Rusija (Russia); Judėjimai / Movements; Politinė ideologija / Political ideology; Politinės partijos / Political parties; Rinkimai ir balsavimas / Electoral procedure and voting.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiamo tyrimo objektas – konservatorių populiarumo nuosmukis Lietuvoje po 2000 m. rinkimų, šio nuosmukio priežastys bei 1996-2000 m. valdymo laikotarpiu konservatorių padarytos klaidos. Pirmojoje straipsnio dalyje aptariamos istorinės nepriklausomybės atkūrimo laikotarpio sąlygos ir politinės aplinkybės, leidusios konservatoriams ateiti į valdžią, šioje dalyje pateikiamos svarbiausių partijos lyderių charakteristikos. Toliau aiškinamos šios politinės jėgos 1996 m. Seimo rinkimuose pasiektos pergalės priežastys bei pateikiama ketverių konservatorių valdymo metų anatomija. Likusioje straipsnio dalyje ieškoma atsakymų į klausimą, kodėl konservatorių pakilimą lydėjo nuosmukis. Akcentuojamos šios konservatorių projekto nesėkmės priežastys: pirma, nesugebėjimas vykdyti efektyvios viešųjų ryšių politikos, kuri paaiškintų ir pagrįstų reformų bei naujų iniciatyvų reikšmę ir svarbą; antra, ideologinė partijos inercija ir naujų kūrybiškų idėjų, atsižvelgiančių į visuomenėje vykstančius pokyčius, stoka; trečia, Lietuvos ekonomikai skaudų smūgį sudavusi Rusijos ekonominė krizė, į kurią nebuvo tinkamai sureaguota; ketvirta, populiarios asmenybės – R.Pakso – skyrimas premjeru, neapsvarsčius ir neįvertinus šio politiko galimybių spręsti kritines Lietuvos problemas, įsipareigojimo konservatorių politikai bei polinkio į populistinę politiką.Reikšminiai žodžiai: Konservatoriai; Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai); Krikščionys demokratai; Lietuvos Sąjūdis; Ekskomunistai; Lietuvos demokratinė darbo partija (LDDP); Rinkimai; Elektoratas; Rusijos ekonominė krizė; Konservatyvi politika; Conservatives; Homeland Union; Christian Democrats; Sąjūdis; Ex-communists; LDDP; Elections; Electorate; Russian economic crisis; Conservative policy.

ENThis article deals with the decline of the Conservatives' popularity in Lithuania after the 2000 elections, the reasons behind this decline, and the mistakes the Conservatives made during 1996-2000 when they were in power. The first part of the article discusses the historical conditions and political circumstances of the period of the restoration of independence, which helped the Conservatives to come into power. It examines the reasons behind the success this political force achieved in the 1996 Seimas elections and presents an anatomy of the four-year period when the Conservatives were in power. The rest of the article is searching for the answers to the question why the Conservatives' ascension was led by decline. It accentuates the reasons behind the failure of this project by the Conservatives: firstly, they did not manage to carry out an effective public relations policy that would explain and substantiate the meaning and importance of the reforms and new initiatives; secondly, the party's ideological inertia and lack of new creative ideas grappling with the changes going on in society; thirdly, the economic crisis in Russia threw a wrench into the Lithuanian economy and the lack of an appropriate reaction to that; fourthly, the appointment of a popular personality – R. Paksas – for the prime minister post without discussing and assessment of the abilities of this politician to solve critical problems for Lithuania, the commitment of the Conservatives to politics without the disposition for the populist policy.

ISBN:
809694178X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/389
Updated:
2013-04-28 15:16:18
Metrics:
Views: 17
Export: