Stepono Batoro Lietuvos didieji antspaudai ir jų atsiradimo aplinkybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Stepono Batoro Lietuvos didieji antspaudai ir jų atsiradimo aplinkybės
In the Journal:
Lietuvos istorijos metraštis [Yearbook of Lithuanian History]. 2002, 2001/2, p. 213-228
Keywords:
LT
Didysis antspaudas; Eustachijus Valavičius; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės anstpaudai; Mažasis antspaudas; Sfragistika; Steponas Batoras (Stefan Batory; István Báthory; Stephen Bathory); Stepono Batoro didysis antspaudas; XVI a. sigilografija.
EN
Eustachy Wollowicz; Great Seal; Privy Seal; Sphragistics; The Big Seal of Stephen Batory; The Grand Dchy of Lithuania; The Seals of the Grand Duchy of Lithuania.
Summary / Abstract:

LTDidieji antspaudai užima ypač svarbią vietą Lietuvos valstybės ir jos raštinės istorijoje. Lietuvos valstybės didžiojo antspaudo kūrėju reikia vadinti didįjį kunigaikštį Aleksandrą (1492–1506). Būtent jo laikais sukurta ir vėliau kitų valdovų modifikuota didžiojo antspaudo struktūra išliko iki Lenkijos–Lietuvos valstybės žlugimo 1795 m. Steponas Batoras per palyginti neilgą 10 metų valdymo laikotarpį naudojo du didžiuosius antspaudus. Pirmasis Stepono Batoro Lietuvos didysis spaudas, perraižytas 1576 m. iš Henriko Valua spaudo, naudotas iki jo pavogimo 1581 m. liepos mėn. viduryje. Antrasis didysis antspaudas, kaip rodo legendoje įrašyta data, atsirado 1581 m. Žinoma ir tiksli jo pirmojo panaudojimo data. Maždaug po dviejų mėnesių nuo pirmojo dingimo, Lietuvos Metrikoje, nurodžius ankstesniojo dingimo laiką ir vietą, buvo atminimui įrašyta, kad jo karališkosios didenybės nauju Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės antspaudu dokumentai pradėti antspauduoti 1581 m. rugsėjo 10 d. 22 valandą (žr. 4 publikaciją). Antrasis didysis spaudas Lietuvos raštinėje turėjo išlikti iki Stepono Batoro mirties 1586 m. gruodžio 12 d., nors kol kas žinomi tik iki 1585 m. pabaigos juo tvirtinti dokumentai (žr. 5 publikaciją). Šioje publikacijoje skelbiami abu Lietuvos didieji antspaudai (Nr. 1 ir 5), 1581 m. Stepono Batoro universalas (Nr. 2) bei amžininko J. Piotrowskio dienoraščio ištrauka apie pirmojo spaudo pavogimą (Nr. 3), taip pat 1581 m. įrašas Lietuvos Metrikoje apie naujo didžiojo spaudo įvedimą (Nr. 4).

ENGreat seals hold a particularly important place in the history of the Lithuanian state and its administrative office. Grand Duke Alexander (1492-1506) should be called the creator of the Lithuanian Great Seal. The structure of the great seal that was created during his rule and later modified by other rulers survived until the collapse of the Polish-Lithuanian state in 1795. During his relatively short reign of 10 years, Stephen Báthory used two great seals. Stephen Báthory’s first Lithuanian Great Seal, which was re-carved in 1576 from the seal of Henry III, was used until it was stolen in mid-July 1581. The second Great Seal, as shown by the date entered in the legend, appeared in 1581. The precise date of its first use is also known. Approximately two months after the disappearance of the first, an inscription was made in the Lithuanian Metrica indicating the time and place of the disappearance of the previous stamp, and specifying that documents began to be stamped with the new seal of His Royal Highness the Grand Duchy of Lithuania on 10 September 1581 at 10 p.m. (see publication 4). The second Great Seal should have remained in the administrative office of Lithuania until the death of Stephen Báthory on December 1586, although currently only documents approved with it up until the end of 1585 are known (see publication 5). In this publication, both Great Seals of Lithuania (no. 1 and 5), Stephen Báthory’s 1581 letter and an excerpt from the diary of his contemporary J. Piotrowski about the theft of the first seal (no. 3), as well as the entry in the Lithuanian Metrica about introduction of the new Great Seal (no. 4) are published.

ISSN:
0202-3342; 2538-6549
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38899
Updated:
2022-01-17 11:05:38
Metrics:
Views: 13    Downloads: 8
Export: