Teisumo ir teisuoliškumo interpretacija Antano Maceinos kūriniuose "Didysis inkvizitorius", "Niekšybės paslaptis" ir "Jobo drama"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisumo ir teisuoliškumo interpretacija Antano Maceinos kūriniuose "Didysis inkvizitorius", "Niekšybės paslaptis" ir "Jobo drama"
Alternative Title:
Interpretation of "rightness" and "righteousness" in The great inqusitor, The secret meanness and Job's drama by Antanas Maceina
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2001, 27, p. 26-48
Keywords:
LT
Antanas Maceina; Egzistencializmas; Laisva valia; Laisvė; Tcisuoliškumas; Teisumas; Teisuoliškumas.
EN
Antanas Maceina; Existententialism; Existentialism; Free will; Freedom; Righness; Righteousness; Rightness.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama teisumo ir teisuoliškumo interpretacija A. Maceinos darbuose. Pažymima, kad A. Maceina, analizuodamas šią problemą, remiasi F. Dostojevskio, V. Solovjovo kūriniais ir Senojo Testamento “Jobo drama”. Autoriaus nuomone, dorovinė žmogaus atsakomybė A. Maceinos kūryboje nėra ir negali būti mąstoma atsietai nuo ontoetiškai prasmingos žmogaus prigimties interpretacijos, kartu ir nuo gėrio bei blogio sampratos, kurioms A. Maceina kaip tik ir suteikia deramą antgamtinės galios statusą. Parodoma, kad tai, ką A. Maceina analizuojamuose veikaluose įvardija kaip gėrį ir blogį, yra ne kas kita, kaip religiosofiniai Dievo ir velnio vaizdinių atitikmenys. Įvardydamas Gėrį ir blogį kaip metafizines, antgamtiniam pasauliui priklausančias ir jo turinį bei prasmę ontoetiškai įprasminančias bei išreiškiančias būties realijas, A. Maceina visą šios savo konceptualinės nuostatos svorį kūrybingai perkelia būtent ant žmogaus pečių, traktuodamas tai kaip aukščiausiąją žmogiškosios egzistencijos prasmę bei paskirtį žemėje. Daroma išvada, kad A. Maceina, pritardamas analizuotiems rusų rašytojams, išreiškia mintį, jog velnio, arba antikristo, niekšybės, netiesos, apgaulės, melagingumo priežastis slypi jo paties prigimtyje, Dievo neigimo dvasioje. Todėl ir visa velnio priedanga žmogiškuoju pavidalu yra nuausta iš Kristaus pamėgdžiojimo: pasiryžęs pamėgdžioti ir išjuokti Kristaus įsikūnijimą, antikristas slepiasi po visais žmogaus pavidalais, kokius tik istorija jam pasiūlo.

ENThe Lithuanian philosopher in exile Antanas Maceina (1908-1988) is considered to be one of the founders of Christian existentialism in Lithuanian philosophy. His conception of Christian existentialism is based on the assumption that real human existence does not end "on this side of the grave", i.e. at the moment of death. He asserted that human existence has a transcendental continuity. And precisely because of that reason, every individual is morally responsible for himself, his associates and society in the eyes of God, as the highest moral authority. This article discusses the Interpretation of inherent human freedom and free will as presented in the work of Maceina. For him, this problem is closely linked to Infinite trust In God. Unconditional belief in goodwill, kindness, rightness of God is an analogue of righteousness. [From the publication]

ISSN:
0868-7692
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38877
Updated:
2020-07-28 20:26:26
Metrics:
Views: 12    Downloads: 3
Export: