Moralinio pasaulio riteris: keletas Stanislovo Moravskio pasaulėžiūros bruožų

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moralinio pasaulio riteris: keletas Stanislovo Moravskio pasaulėžiūros bruožų
Alternative Title:
Knight of the moral world: some features of Stanisław Morawski's philosophy
In the Journal:
Lietuvos istorijos metraštis [Yearbook of Lithuanian History]. 2002, 2001/1, p. 115-134
Keywords:
LT
Bajorai; Idėjų istorija; Konservatizmas; Moravskis, Stanislovas; Stanislovas Moravskis; 19 amžius; „Peterburge“; „Politinės fantazijos“; „Ustronės Atsiskyrėlio pastabos apie 1848 metų įvykius“; „Žvilgsnis į mūsų amžiaus socialinių teorijų dvasią“.
EN
19th century; Conservatism; History of ideas; Moravskis, Stanislovas; Morawski, Stanislaw; Nobility; Stanislaw Morawski; Szlachta; „Polityczne mrzonki“; „Rzut oka na duch teoryi socyalnych naszego wieku“; „Uwagi Pustelnika w Ustroniu o wypadkach 1848 roku“; „W Peterburku“.
Summary / Abstract:

LTKonservatizmas buvo įtakingas mąstymo stilius XIX a. vidurio Lietuvoje. Šiame straipsnyje, tyrinėjant Stanislovo Moravskio – įsitikinusio konservatoriaus – pasaulėžiūrą, mėginama atskleisti XIX a. Lietuvos konservatyviosios bajorijos intelektinio ir dvasinio gyvenimo fragmentą. Daugiausia vietos darbe skirta esminei moderniųjų laikų problemai – prieštaravimui tarp vystymosi poreikio ir stabilumo išsaugojimo. Kartu aptariami konservatyviam mąstymui svarbūs klausimai: ar galimi ir kokie galimi pokyčiai socialiniame pasaulyje, taip pat žmogaus prigimties problema. Moravskiui, kaip ir kitiems jo bendraminčiams, žmogaus prigimties ir jo žemiškojo gyvenimo principus paaiškino katalikų tikėjimas. Priimdamas žmonijos istorijos dieviškosios predestinacijos, žmogaus prigimtinės nuodėmės, neišvengiamo ydingumo bei intelektinio ribotumo idėjas, jis nepripažino konstruktyvizmo visuomenės gyvenime, t. y. atmetė galimybę racionaliai sukonstruotomis teorijomis bei revoliuciniais veiksmais pakeisti tikrovę taip, kad žmogus joje būtų laimingas, išvaduotas nuo skausmo ir kančių. Vienintelis įmanomas, tikras ir efektyvus būdas humanizuoti pasaulį, padaryti žemiškąją žmogaus būtį pakenčiamesnę – kiekvieno individo moralinis tobulėjimas, Evangelijos skelbiamų absoliučių vertybių realizavimas socialinėje tikrovėje. Moralinį tobulėjimą Moravskis laikė vienu iš pagrindinių būdų sprendžiant socialines ir politines problemas.

ENConservatism was an influential style of thinking in Lithuania in the middle of the 19th century. An attempt is made in this article to reveal a fragment of the intellectual and spiritual life of the 19th-century conservative nobility of Lithuania by studying the views of Stanisław Morawski who was a convinced conservative. The major focus of the work is placed on the key issue of the modern era, i.e. the conflict between the need for development and retention of stability. Questions important for conservative thinking, such as whether changes are possible in the social world, if yes, what changes, as well as the problem of the human nature, are discussed. The Catholic faith explained Morawski, as well as like-minded thinkers, the principles of the human nature and human life. While accepting the ideas of the divine predestination of human history, the original sin of the human, the inevitable faultiness and intellectual narrow-mindedness, he did not recognise constructivism in the society’s life, i.e. rejected a possibility to change the reality so that a person is happy in it, freed from pain and suffering through rationally constructed theories and revolutionary actions. The only possible, real and effective way to humanise the world, make the earthly human existence more bearable is moral perfection of each individual and realisation of absolute values embedded in the Gospel in the social reality. According to Morawski, moral perfection is one of the main ways to solve social and political problems.

ISSN:
0202-3342; 2538-6549
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38846
Updated:
2018-12-17 11:05:31
Metrics:
Views: 9    Downloads: 9
Export: