Prigimtinis senųjų lietuvių tikėjimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prigimtinis senųjų lietuvių tikėjimas
In the Journal:
Naujoji Romuva. 2008, Nr. 4, p. 2-7
Keywords:
LT
Absoliutas; Baltai; Baltų dievai; Etninė kultūra; Gamta; Pagonybė; Senasis tikėjimas; Senieji baltai; Senoji Lietuva; Tikėjimas; Tradicinė kultūra; Visata.
EN
Absolute; Baltic gods; Balts; Belief; Ethnic culture; Nature; Old Balts; Old Lithuania; Old religion; Paganism; Traditional culture; Universe.
Summary / Abstract:

LTŠioje studijoje bandoma pateikti dingusio mūsų protėvių pasaulio konstrukciją, kuri neišvengiamai pasižymi tam tikru santykinumu. Darbe teigiama, kad gamtajausmine senųjų lietuvių kultūra grindžiamas gyvenimas išgyveno ilgą ir sunkią degradaciją. Pastarąją sukėlė ne tik lenkinimo dvasia užsikrėtęs krikščioniškasis fanatizmas, nepakanta kitoniškumui, ypač pagonybei. Etninės tautos pamatas – liaudis – liko dar ir be intelektualinio elito, be jos mąstymą ir elgseną modernizuojančio sluoksnio. Tas elitas buvo, tačiau neliko dvasingesnių, organiškesnių sąsajų su juo. Mus pasiekė jau gana esmingai iškreiptas, sąmoningai ir nesąmoningai deformuotas protėvių tikėjimo vaizdas. Prigimtinis senųjų lietuvių tikėjimas, kaip ir dera archainiais laikais, buvo sinkretiško pobūdžio. Pagarba Gamtai, joje slypinčioms jėgoms, ištikimybė protėviams, savotiškas jų kultas čia vaidino pagrindinį vaidmenį. Mūsų protėviai visame kame, kas tik buvo Gamtoje ir gamtiška, įžvelgė atskirų dievų ir deivių apraiškų. Hipotetiškai yra pagrindo manyti, kad gamtajausminė mūsų protėvių gyvensena iki susidarant valstybei kai kuriais savo elementais buvo artima teokratinei santvarkai. Atrodo, visas žmogaus, bendruomenės gyvenimas buvo sutvarkytas pagal nuo seno nusistovėjusius papročius, mąstymo ir elgsenos normas. Jų grandinę sujaukdavo įsiveržę svetimieji. Bet kartu tik nuo jų ir prasidėjo tikroji istorija – ta, kurią suprantame kaip kintantį pasaulį, sąmoningai keičiamą žmonių ir tautos gyvenimą.

ENThe study attempts to present the construction of the lost world of our ancestors, which inevitably has a certain relative aspect. The study claims that life based on the feeling of nature culture of ancient Lithuanians experienced a long and difficult degradation. It was caused by Christian fanaticism contaminated with the spirit of Polonisation, intolerance to otherness, in particular Paganism. The foundation of an ethnic nation – the people – were left without intellectual elite, without the layer which modernises their thinking and behaviour. That elite existed; however, there were no spiritual and organic connections with it. We have been reached by already essentially distorted, consciously and unconsciously deformed image of ancestors’ faith. The natural faith of ancient Lithuanians, like it was in archaic times, was syncretic. Respect for Nature and its powers, loyalty to ancestors and kind of their cult played the key role. Our ancestors saw the manifestations of gods and goddesses in everything that was in Nature and that was natural. Hypothetically there are grounds for considering that nature feeling lifestyle of our ancestors before the formation of the state was close to theocratic system in some elements. The life of an individual and community seems to have been arranged according to long-lasting customs, thinking and behaviour norms. Foreign invaders would only disturb the chain. However, it was they who gave start to the actual history – the one we understand as the changing world, a consciously changed life of people and the nation.

ISSN:
1392-043X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38833
Updated:
2013-04-29 00:18:38
Metrics:
Views: 3
Export: