Kaip tas Europos ąžuolas...

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kaip tas Europos ąžuolas
In the Journal:
Naujoji Romuva. 2008, Nr. 2, p. 50-53
Keywords:
LT
Aloyzas Baronas; Archyvai; Biografija; Gyvenimas; Išeivija; Kūryba; Lietuvių emigracija; Lietuvių išeivijos literatūra; Literatūra; Lietuvių rašytojų draugija; Lietuvių romanas; Literatūrinis gyvenimas; Proza; Veikla.
EN
Aloyzas Baronas; Archive; Association of Lithuanian Writers; Biography; Exile; Fiction; Life, Creativity, Activity; Literary life; Lithuanian emigration; Lithuanian literature; Lithuanian literature in exile; Lithuanian novel.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje trumpai apžvelgiamas išeivių rašytojo, satyriko, poeto, žurnalisto, redaktoriaus, visuomenės ir kultūros veikėjo Aloyzo Barono gyvenimo ir kūrybos kelias. Jaunystės metais vokiečių kareivių suimtas ir išvežtas į Vokietiją kasti apkasų. Apsigyvenęs Hanau stovykloje A. Baronas įsitraukė į visuomeninį gyvenimą, 1946 m. įstojo į Goethe’s Frankfurto prie Maino universitetą, Filosofijos fakultetą. Hanau stovykloje A. Baronas kartu su draugais pradėjo leisti satyrinį laikraštėlį „Irklo kotas“. Kartu su B. Brazdžioniu, L. Žitkevičiumi bendradarbiavo vaikams leistame žurnalėlyje „Gimtinės žiburėliai“, rašė poeziją. 1949 m. A. Baronas, kaip ir daugelis išeivių, emigruodamas iš Vokietijos, pasirinko Ameriką. A. Baronui rūpėjo išlaikyti lietuvišką žodį svetur, ugdyti naujus talentus. 1948 rugsėjo 14 d. įstojęs į Lietuvių rašytojų tremtinių draugiją Vokietijoje, A. Baronas dalyvavo Lietuvių rašytojų veikloje ir Amerikoje. Savo kūrinius A. Baronas pradėjo publikuoti 1937 m. nepriklausomos Lietuvos spaudoje – „Žvaigždutėje“, „Ateityje“, „Šviesos spinduliuose“. Vokietijoje jo novelės buvo spausdinamos „Aiduose“, „Mintyje“. 1947 m. laiške A. Nykai-Niliūnui rašytojas mini, kad yra prirašęs nemažai kūrinių, tačiau leisti knygos neskubėjo. Pirmoji rotoprintu spausdinta knygelė vaikams „Kačiukai“ pasirodė 1947 metais Vokietijoje. Amerikoje debiutavo tik 1951-aisiais knygomis „Žvaigždės ir vėjai“ ir „Debesys plaukia pažemiu“. Amerikoje išėjo 25 A. Barono novelių ir apsakymų knygos. A. Baronas buvo žemininkų kartos rašytojas, tačiau iš jų ryškiai išsiskyrė.

ENThe author briefly reviews the life and creative part of an emigrant writer, satiric, poet, journalist, editor, cultural figure Aloyzas Baronas. He was brought to Germany when he was young. Having settled down in Hanau camp, A. Baronas engaged into social life, and in 1946, he entered the Faculty of Philosophy of the Goethe University Frankfurt. In Hanau Camp, A. Baronas and his friends started publishing a satiric issue "Irklo kotas". He worked together with B. Brazdžionis, L. Žitkevičius when publishing a journal for children "Gimtinės žiburėliai", and wrote poetry. In 1949, A Baronas, like many other emigrants, left Germany for the USA. He was concerned with preservation of the Lithuanian language abroad and with education of new talents. On 14 September 1948, he joined the Society of Lithuanian Exile Writers in Germany. He also participated in activities of Lithuanian writers in the USA. He started publishing his works in 1937 in the press of independent Lithuania – "Žvaigždutė", "Ateitis", "Šviesos spinduliai". In Germany, his novels were published in "Aidai", "Mintis". In his letter of 1947 to A. Nykas-Niliūnas the author mentions that he has created a great many of works, however, he did not rush to publish these books. The first rotoprint book for children "Kačiukai" was first published in 1947 in Germany. In 1951 his books "Žvaigždės ir vėjai" and "Debesys plaukia pažemiu" debuted in the USA. 25 books with A. Baronas's novels and stories were published in the USA.

ISSN:
1392-043X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38767
Updated:
2013-04-29 00:17:27
Metrics:
Views: 4
Export: