Iššūkiai Lietuvos žurnalistikai : mokslinė spauda žinių visuomenėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Iššūkiai Lietuvos žurnalistikai: mokslinė spauda žinių visuomenėje
Alternative Title:
Challenges to journalism in Lithuania: the scholarly press and information society
Authors:
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2004, t. 38, p. 167-178. Spauda ir laisvė
Keywords:
LT
Komunikacija / Communication; Medijos / Media; Spauda / Press; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTMokslinė spauda – tai tipologinė ir žanrinė publikuotų mokslinių dokumentų visuma. Mokslinės spaudos, kaip ir visos mokslo sistemos, lygis yra viena svarbiausių prielaidų kiekvienos valstybės ar jų sąjungos konkurencingumo globalioje erdvėje. Lietuvos mokslinė spauda yra įvairiatemė, gausi ir nevienalytė tiek išorinės, tiek vidinės kokybės požiūriu. Tai demokratiška įvairovė, rodanti Lietuvos mokslininkų pastangas įsitvirtinti vis sudėtingesnius uždavinius keliančioje konkurencinėje aplinkoje. Lietuvos mokslinei komunikacijai, taigi ir spaudai, trūksta nuoseklios ilgalaikės politikos, kuri išbalansuotų nacionalinius interesus ir globalizacijos poreikius. Lietuvos mokslinė spauda, kaip rodo jos raidos tendencijos, pajėgi užimti vis reikšmingesnę vietą bendrame spaudos produkcijos sraute. Tarptautinei mokslo periodikos leidinių sklaidai svarbūs aspektai – anglų kalba, tarptautinis ekspertavimas, autoriai, turintys citavimo indeksą, užsienio nariai redkolegijose. Lietuvos mokslinė spauda gyvena uždelstos transformacijos laikotarpį. Stinga gerai tarptautinę vadybą išmanančių specialistų, modernių marketingo padalinių, mokėjimo naudotis ir kurti informacinius duomenų bankus šioje srityje, taikyti mokslinės spaudos produktų sklaidai logistinius principus. Nesurasta racionalių formų, kaip įtraukti Lietuvos periodiką į globalią erdvę ir kartu išlaikyti lietuvių mokslinės kalbos tęstinumą, panaudą studijų procese. Vertėtų atrinkti 10–15 žurnalų, kuriuose publikuojami konkurencingiausi globalios erdvės atžvilgiu Lietuvos mokslo darbai būtų spausdinti ir anglų, ir lietuvių kalba. Kiti eitų lietuvių kalba su metiniais nedidelės apimties geriausių publikacijų komplektais anglų kalba.Reikšminiai žodžiai: Globalizacija; Komunikacija; Lietuvos medijos; Mokslo sistema; Lietuvos žiniasklaidos sistema; Lietuvos žurnalistai; Mokslinė spauda; Mokslinė žurnalistika; Naci onaliniai poreikiai; Vertinimas; Žinių visuomenė; Communication; Evaluaation; Globaliztion needs; Information society; Lithuanian media system; Lithuanian scientific policy; Lithuanian scientific system; Lithuaninan journalistics; Lithuaninan media; National needs; Scholerly press; Science journalism; Scientific press.

ENThe article analyses the peculiarities of inner development and the problems of outer expression of Lithuanian scientific press. Scientific press is presented as a challenge to the media which should participate more actively in the process of creating knowledge based society. The author presents general transformational context of Lithuanian scientific system. The article reveals the fact that Lithuania has fairly well developed intellectual force and scientific press known for its variety and depth of presentation. It has to respond to the main challenges of modern globalisation, i.e. to fulfill linguistic, structural and developmental needs of the society. Several scenarios of the possible changes are analysed. The article deals with the factors, increasing or decreasing the capability of the Lithuanian journalistics to include the scientific news update into the social present day reality and into the agenda-setting of periodicals. [text from author]

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38718
Updated:
2018-12-17 11:27:20
Metrics:
Views: 29    Downloads: 7
Export: