Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių protinę negalę, sensorinės sistemos funkcionavimo ypatumai ir koregavimo būdai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių protinę negalę, sensorinės sistemos funkcionavimo ypatumai ir koregavimo būdai
Alternative Title:
Peculiarities of pre-school mentally disabled children's sensory system, functioning and their correction methods
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2004, Nr. 3, p. 144-151
Keywords:
LT
Ikimokyklinis ugdymas / Pre-school education; Psichikos sveikata / Mental health; Specialusis ugdymas / Special education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTLietuvai atkūrus nepriklausomybę pradėta atvirai kalbėti apie vaikus, turinčius protinę negalią, jų socialinės adaptacijos į visuomenę galimybes. Tiriamojo darbo tikslas – atskleisti ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių protinę negalią, sensorinės sistemos funkcionavimo trūkumus. Šio tikslo siekiama naudojant ilgalaikio stebėjimo metodą, fiksuojant vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, pažinimo procesų raidą, vaikų, turinčių protinę negalią ir įprastai besivystančių vaikų kai kurių komunikatyvių savybių analizės metodą ir socialinio treniravimo metodą, mokant mėgdžioti.Reikšminiai žodžiai: Ikimokyklinis ugdymas; Vaikai; Sutrikusio intelekto vaikai; Sensorinės sistemos.

ENAfter restoration of independence in Lithuania, an open dialogue regarding children with intellectual disability and possibilities for integration into society commenced. The aim of the research was to reveal deficiencies of a sensory system of pre-school children with intellectual disability. This objective is achieved using a long-term monitoring method, by registering the progress of cognitive processed of children with special needs, and analysis method of some communicative features of children with intellectual disability and regularly developing children, and the social training method in learning to imitate.

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3871
Updated:
2018-12-20 23:06:20
Metrics:
Views: 20    Downloads: 3
Export: