Mechanistic conception of the human being : the machine metaphor

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Mechanistic conception of the human being: the machine metaphor
Alternative Title:
Mechanistinė žmogaus samprata: mašinos metafora
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2007, Nr. 1 (12), p. 24-29
Keywords:
LT
Konceptualioji metafora; Konceptualioji metafora, mechanistinė žmogaus samprata; Mašina; Mechanistinė samprata; Tekstynų duomenys; Žmogus.
EN
Conceptual metaphor; Corpus data; Machine; Man; Mechanistic conception; Mechanistic conception of the human being.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama mechanistinė žmogaus samprata, kuri remiasi plačiai paplitusia ir giliai mūsų sąmonėje įsišaknijusia konceptualiąja metafora ŽMOGUS YRA MAŠINA. Metaforizacijos tendencijos nagrinėjamos remiantis konceptualiąja metaforos teorija, pagal kurią metafora yra ne tik kalbos reiškinys, bet ir mąstymo būdas. Kalbinė metaforinių pasakymų analizė, atlikta remiantis lietuvių ir anglų kalbų tekstynų duomenimis, rodo, kad žinios apie įvairias mašinas, mechanizmus, jų sandarą, veikimo principus ir ypatybes dažnai perkeliamos į žmogaus sferą ir vartojamos kalbant ir mąstant apie žmogaus kūną jo sandarą, protą, jausmus, emocinę būseną ir t. t. Straipsnyje apžvelgiama mašinos metaforos kilmė bei istorija, ypatingą dėmesį skiriant mechanistinės metaforos įtakai medicinos mokslui bei motyvacijos teorijų plėtrai. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the mechanical concept of man, which is based on a metaphor widely spread and deeply anchored in our conscious that MAN IS A MACHINE. Metaphoric tendencies are analysed basing on the conceptual theory of metaphor, according to which metaphor is not a linguistic phenomenon, but a way of thinking. A linguistic analysis of metaphor phrases performed basing on the data of the corpora of Lithuanian and English languages shows that knowledge about various machines, mechanisms, structure thereof, principles and peculiarities of operation are usually transferred into the human domain and used when speaking and thinking about human body, its structure, mind, feelings, emotional condition, etc. The article reviews the origin and history of the machine metaphor paying a particular attention to the influence it has on the science of medicine and development of the theory of motivation.

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Lietuvių kalbos žodynas.. Vilnius ; Kaunas, 1968-2002. 20 t.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38696
Updated:
2018-12-17 12:08:36
Metrics:
Views: 6    Downloads: 2
Export: