Introduction of "crime of denial" in the Lithuanian criminal law and first instances of its application

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Introduction of "crime of denial" in the Lithuanian criminal law and first instances of its application
Alternative Title:
"Neigimo nusikaltimų" atsiradimas Lietuvos baudžiamojoje teisėje ir pirmieji šios normos taikymo atvejai
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2012, Nr. 19 (1), p. 315-329
Keywords:
LT
"neigimo" nusikaltimai; Baudžiamasis įstatymas; Baudžiamoji atsakomybė; Neigimo nusikaltimas; Nusikaltimas.
EN
Crime; Crimes of "denial"; Criminal responsibility; Criminal statute; Denial crime.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami klausimai, susiję su vadinamųjų „neigimo nusikaltimų“ (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 1702 straipsnis „Viešas pritarimas tarptautiniams nusikaltimams, SSRS ar nacistinės Vokietijos nusikaltimams Lietuvos Respublikai ar jos gyventojams, jų neigimas ar šiurkštus menkinimas“) problemomis. Pirmiausia aptariama, kaip šios normos atsirado nacionalinėje teisėje, trumpai apžvelgiant neigimo nusikaltimų kilmę, Europos Sąjungos pagrindų sprendimo dėl kovos su rasizmu ir ksenofobija baudžiamosios teisės priemonėmis priėmimo aplinkybes, taip pat šio sprendimo panaudojimą siekiant lygaus teisinio totalitarinių režimų nusikaltimų vertinimo bei šio nusikaltimo api¬brėžimas pagal Lietuvos baudžiamąją teisę. Antroje straipsnio dalyje aptariamos pirmosios dvi pagal šį straipsnį iškeltos vadinamosios Petro Stankero ir Algirdo Paleckio bylos. Pirmoji jų buvo nutraukta po ikiteisminio tyrimo, o antrojoje paskelbtas išteisinamasis nuospren dis pirmosios instancijos teisme (šiuo metu apskųstas apeliacine tvarka).Analizuojant viešai prieinamą informaciją, atkreipiamas dėmesys, kad ir prokuratūra, ir teismas šias bylas vertino siaurai, neatsižvelgdamas į ypatingą neigimo nusikaltimų prigimtį; diskutuojama dėl teismo argumentacijos pagrįstumo (pvz., abejojama teismo teiginiu, kad neigimo nėra, jeigu yra remiamasi nuomone, kuri numato neigimą (Paleckio byla), ir aptariami kiti įvairūs probleminiai aspektai (pvz., kaltinamųjų kaltės įrodymo). Taip pat keliamas klausimas, ar atvejai, kuriais mėginta pritaikyti šią Baudžiamojo kodekso normą, iš principo buvo tinkami šios ypatingos normos taikymui, kadangi pirmieji taikymo rezultatai leidžia teigti, kad panašiais atvejais nusikaltimas tampa faktiškai neįrodomas. Todėl šią normą vertėtų taikyti mažiau kontroversiškoms situacijoms, ypač atsižvelgiant į ypatingą jos kilmę. Pabrėžtina, kad šiame straipsnyje neanalizuojama fundamentali „neigimo nusikaltimų“ problema, t. y. jų santykis su nuomonės ir žodžio laisve, o esamas teisinis reguliavimas priimamas kaip teisinė tikrovė. [Iš leidinio]

ENThe present article analyses the so-called "crime of denial" recently established in Article 1702 of the Lithuanian Criminal Code. It describes how this crime was introduced in the Lithuanian Law, and the reasons for its present form and challenges. The crime has been applied in two instances (Stankeras case and Paleckis case). The author discusses these two instances of application, critically reviews the arguments of the Prosecutor’s Office and of the court of first instance and shows that at least in the first cases of application of this crime, its objectives and particularities are misunderstood. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38603
Updated:
2020-10-22 22:24:48
Metrics:
Views: 64    Downloads: 8
Export: