Baikeriai (filosofija, etika, estetika, organizacija)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baikeriai (filosofija, etika, estetika, organizacija)
Keywords:
LT
Jaunimas / Youth.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje iš daugelio subkultūrinių grupių išskiriama ir apžvelgiama Lietuvoje palyginti dar nauja jaunimo grupė (atsiradusi devintojo dešimtmečio antroje pusėje), kuri save vadina baikeriais. Šio straipsnio tikslas – remiantis VDU Etnologijos ir folkloristikos tyrimų centro moderniosios kultūros tyrinėjimų programoje surinkta empirine medžiaga, paanalizuoti subkultūros vidinę sanklodą: pasaulėžiūrą, kultūrinę išraišką, taip pat organizaciją ir vietą visuomenės struktūrose. Baikeriai išsiskiria šokiruojančia teatrališka apranga. Tai grupė žmonių, dėvinčių odinius rūbus ir važinėjančių motociklais. Nors tarp baikerių galima sutikti žmonių nuo 17 iki 50 ir daugiau metų, grupėje dominuoja 20–30 metų jaunimas. Per empirinį tyrimą baikeriai atsiskleidė kaip savita subkultūra, turinti savo kultūrinį modelį: elgesio, bendravimo taisykles, organizacinę struktūrą (pavieniai baikeriai, klubai, hierarchija), tam tikras idėjas ir vertybes. Grupė pasižymi bruožais, būdingais ir kitoms subkultūroms: hipių gamtos ir laisvės idėjos, rokerių bei metalistų muzika, drabužių stilius. Nors minimas kultūrinis reiškinys į Lietuvą atėjo iš Vakarų, tačiau nebuvo aklai kopijuojamas. Prisitaikę prie esamų sąlygų, baikeriai natūraliai įsiterpia į lokalinės kultūros marginaliąją sferą. Šios subkultūros dalyvius – įvairių socialinių sluoksnių atstovus – vienija bendras pomėgis, kurį galima apibūdinti kaip saviraiškos formą ar net gyvenimo būdą. Tačiau subkultūros dalyviai neapsiriboja tik šia sfera kaip vienintele teisinga.Reikšminiai žodžiai: Baikeriai; Jaunimas; Marginalinės grupės; Sub-kultūra; Bikers; Lithuania; Marginalized groups; Subculture; Youth.

ENThe article reviews a relatively new group of youngsters in Lithuania (which emerged in the second half of the tenth decade), who call themselves bikers. The aim of this article is, based on the empirical material gathered under the modern culture research programme of the Ethnology and Folklore Research Centre of Vytautas Magnus University, to analyse the internal structure of this subculture: world views, cultural expression, organisation and place in public structures. Bikers attract attention with their shocking apparel. It is a group of people wearing leather clothes and riding motorcycles. Although, the age of members of this group ranges from 17 to 50 years, 20–30 aged youngsters prevail in the group. During the empiric research, bikers were revealed as peculiar subculture with their own cultural model: behaviour, communication rules, organisational structure, individual bikers, clubs, and hierarchy), certain ideas and virtues. The group has characteristics, which are also common in other subcultures: hippies’ ideas of nature and freedom, admirers of rock and metal music, apparel style. Although this cultural phenomenon reached Lithuania from the west, it was not completely copied. Having adjusted to the current conditions, bikers naturally join the marginal domain of the local culture. Participants of this subculture are representatives of various social layers, who are united by a common hobby, which can be defined as a form of self-expression or even a style of life. However, participants of the subculture do not narrow themselves to this sphere as the only right one.

Related Publications:
  • Bikers' community: meanings and signs / Renata Gražytė, Aušra Kairaitytė. Ethnic culture : traditions and innovations / editor-in-chief Romualdas Apanavičius. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2004. P. 133-140.
  • Subkultūra : fenomenas ir modernumas : XX a. pabaigos Lietuvos subkultūrinių bendrijų tyrinėjimai / Egidija Ramanauskaitė. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2004. 330 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38586
Updated:
2013-04-29 00:14:08
Metrics:
Views: 170
Export: