Bažnytinio meno muziejaus rinkinys : nuo istorijos iki rekonstrukcijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bažnytinio meno muziejaus rinkinys: nuo istorijos iki rekonstrukcijos
Alternative Title:
Collection of the church art museum: from hlstory to reconstruction
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2001, 26, p. 172-191
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Adolfas Sabaliauskas - Žalia Rūta; Adolfas Sabaliauskas-Žalia Rūta; Adolfas Valeika; Bažnytinio meno istorija; Bažnytinio meno muziejus; Bažnytinis menas; Galaunė Paulius; Istorija; Kaunas; Paulius Galaunė; Adolfas Valeška; Adolfas Sabaliauskas-Žalia Rūta; Adolfas Valeika; Church Art Museum; Church art; Galaunė Paulius; History; History of church art; Kaunas; Paulius Galaunė; Valeška Adolfas.
Keywords:
LT
Adolfas Sabaliauskas - Žalia Rūta; Adolfas Sabaliauskas-Žalia Rūta; Adolfas Valeika; Adolfas Valeška; Bažnytinio meno istorija; Galaunė Paulius; Istorija; Muziejai / Museums; Paulius Galaunė; Religinis menas. Bažnytinis menas. Sakralinis menas / Religious art. Sacral art.
EN
Church art; History of church art; History; Valeška Adolfas.
Summary / Abstract:

LTSuvokus bažnyčiose glūdinčių lobių istorinę ir meninę vertę, pradėti kurti specializuoti bažnytiniai muziejai, kuriuose saugomi ir eksponuojami bažnyčių liturgijoje nebenaudojami paveikslai, skulptūros, liturginė tekstilė bei bažnyčių vidaus įranga, tarsi prikelti antram gyvenimui. Tik XX a. pradžioje galutinai įsisąmoninta, kad jei nebus imtasi kryptingos ir savalaikės apsaugos, didelė dalis bažnytinio meno ir istorijos vertybių bus prarasta negrįžtamai. XX a. trečiame-ketvirtame dešimtmetyje daugelyje Italijos diecezijų įkurti bažnytinio meno muziejai. Vėliau Dvasininkijos reikalų Šventosios Kongregacijos parengto dokumento pagrindu daugumoje Europos vyskupijų įsteigti dieceziniai muziejai. Jų steigimo bumas, prasidėjęs aštuntame dešimtmetyje, neatslūgsta ir ligi šiol. Pirmasis Bažnytinio meno muziejus Lietuvoje įkurtas gerokai anksčiau nei dauguma panašaus profilio kultūros įstaigų katalikiškose Vakarų Europos šalyse – dar 1935 m. Kauno Bažnytinio meno muziejaus įkūrimas iš esmės sutapo su daugumos Italijos diecezinių muziejų įsteigimo laikotarpiu. Po Antrojo pasaulinio karo panaikinus Bažnytinio meno muziejų, jo eksponatai išblaškyti. 1999 m. muziejui atsikūrus Kauno arkivyskupijos Bažnytinio meno muziejaus pavadinimu, jo tarpukario rinkinio sudėties atstatymas įgijo naują prasmę, norėta rekonstruoti Bažnytinio meno muziejaus rinkinį mokslinio katalogo pavidalu. Muziejaus rinkinio formavimas, eksponatų klystkeliai karo ir pokario metais bei dabartinė buvimo vieta glaudžiai siejasi su sudėtinga paties muziejaus istorija – visa tai ir analizuojama straipsnyje.

ENThe article starts with a review of the Church documents which encouraged the Catholic churches to deposit pieces of Church art in the special museums. It proceeds to the history of the Church Art Museum and its collection. The first Church art museums were established in Italy in the Thirties and Forties of the 20th century. In other European countries they appeared after the Second Vatican Council. But the Church Art Museum of Kaunas was established earlier, in 1935. It belonged to the society of Church art inquirers, supporters and promoters which was supported by the Archbishop of Kaunas. During the first Soviet occupation in 1940 the museum was closed. In 1941 it was opened again as the Museum of Religious Art, but in 1944, at the beginning of the second Soviet occupation, it was closed again. The collection of the Church Art Museum consisted of specimens of professional and folk painting, sculpture, drawing, liturgical garments and belongings, folk architecture, modern religious fine arts, photos and documents from the Kaunas archiepiscopal region.In 1941 a part of the collection was transferred to the Lithuanian Museum of Fine Arts, the ręst of it was distributed to the Museum of War, the National Museum, the National M.K. Čiurlionis Museum, Kaunas Seminary and private collectors. Since the museum inventory did not survive, the precise size of the collection is unknown. The author of the article has managed to identify seven hundred pieces of art from the supposed two thousand items of the Church Art Museum and the Religious Fine Art Museum collections. Unfortunately, it does not permit an evaluation of all aspects of the original collection. In 1999 the museum was reestablished under the title of the Kaunas Archiepiscopal Church Art Museum, but it regained only a small part of the collection of the Church Art Museum. [text from author]

ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38514
Updated:
2020-07-28 20:26:26
Metrics:
Views: 24    Downloads: 13
Export: