The Problem of plagiarism in academic papers

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Problem of plagiarism in academic papers
Alternative Title:
Plagijavimo problema kursiniuose ir diplominiuose darbuose
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Pradinis ugdymas / Primary education.
Summary / Abstract:

LTTyrimo, kuriame buvo nagrinėjami įvairių šalių universitetų pirmo ir antro kursų studentų požiūris į plagijavimą, rezultatai paskatino panagrinėti vidurinių mokyklų mokytojų požiūrį į akademinį sąžiningumą. Išnagrinėjus keliolika Vilniaus universiteto Užsienio kalbų instituto Anglų kalbos ir anglų kalbos mokymo neakivaizdinių studijų programos studentų kursinių ir diplominių darbų, paaiškėjo, kad jiems trūksta esminių rašymo principų žinių, dėl ko darbuose dažnai pasitaiko plagijavimo elementų. Galima daryti išvadą, kad akademinio sąžiningumo vertybės nepakankamai diegiamos mokykloje, nes patys mokytojai neturi tvirtų akademinio rašymo pagrindų / gebėjimų. Tyrimo tikslas buvo panagrinėti mokytojų požiūrį į plagijavimą bei įvertinti jų pastangas su juo kovoti. Tiriant buvo surengta dalykinė diskusija grupėje; buvo naudojami klausimynai ir nagrinėjami neakivaizdinių studijų studentų kursiniai ir diplominiai darbai. Rezultatai gali padėti rašant ir/arba tobulinant akademinio rašymo kurso programą bei skatinant mokytojus siekti sąžiningumo mokant akademinio rašymo ir rašant kursinius darbus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Plagijavimas; Kursinis ir diplominis darbas; Rašymo principų žinios; Akademinio rašymo pagrindai/gebėjimai.

ENThe results of the research that examined the attitudes of first- and second-year university students in various countries towards plagiarism encouraged to study the attitudes of secondary school teachers towards academic fairness. An analysis of a dozen of term-papers and theses in the part-time English language study programme of Vilnius University’s Institute of Foreign Languages revealed that they lack basic knowledge of the principles of writing, which frequently results in the appearance of plagiarism. It may be concluded that the values of academic fairness are insufficiently taught at school because the teachers themselves lack solid foundations and skills of academic writing. The research sought to examine the teachers’ attitude towards plagiarism and assess their efforts in fighting against it. The research included a group discussion on the topic, the use of questionnaires, and an analysis of the term-papers and theses of part-time students. The research results may be useful in devising and/or improving a syllabus in academic writing, as well as encouraging the teachers to seek fairness when teaching academic writing and writing term-papers.

ISBN:
9986197392
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3847
Updated:
2013-04-28 15:58:23
Metrics:
Views: 14
Export: