Zur Rolle der neuen Medien im Unterricht Deutsch als Fremdsprache an der Universität

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Zur Rolle der neuen Medien im Unterricht Deutsch als Fremdsprache an der Universität
Alternative Title:
  • The Value of new information media for German language learning tasks at university
  • Naujų informacijos priemonių reikšmė vokiečių kalbos užsiėmimuose universitete
Keywords:
LT
Kalbų (užsienio) mokymas / Language (foreign) teaching.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje kalbama apie interneto reikšmę vokiečių kalbos užsiėmimuose universitete. Aptariami darbai, nagrinėjantys interneto panaudojimo galimybes užsienio kalbų mokyme. Daugiausiai remiamasi R. Grätz nuomone. Pagrindiniai didaktiniai darbo su internetu aspektai: 1) darbo su internetu įgūdžiai, kompiuterio valdymas, 2) kognityvinė kompetencija t. y. kalbinis aktyvumas, susijęs su kalbos taisyklių žinojimu ir jų taikymu (pvz., diskusijoje su kitais interneto vartotojais), 3) socialinis aspektas, susijęs su psichologiniais ypatumais, pasireiškiančiais darbo grupėje bendrai diskutuojant, planuojant, rengiant projektus, 4) emocinis aspektas, dėka kurio atsiskleidžia individualūs sugebėjimai. Pabrėžiamos trys interneto atliekamos funkcijos: 1) informacijos šaltinis, 2) publikavimo priemonė, 3) komunikacijos priemonė. Toliau aprašomi projektai, kuriuos atliko straipsnio autorės su studentais: 1) susirašinėjimas elektroniniu paštu su užsienio studentais (,,Odyssee“ projektas), naudojant internetą kaip komunikacijos priemonę, 2) projektas ,,Präsidentenwahl in Österreich 2004“, naudojant internetą kaip informacijos šaltinį. Pabaigoje pateikiami studentų anoniminės apklausos rezultatai ir dėstytojų išvados apie darbo su internetu reikšmę vokiečių kalbos užsiėmimuose universitete: 1) dauguma studentų teigiamai vertina interneto naudojimą užsienio kalbos užsiėmimo metu, 2) labiausiai studentus dominančios temos – jaunimo laisvalaikis, studijos, universitetai, kultūra, 3) internetas yra ne tik bendravimo, bet ir krašto pažinimo, tarpkultūrinės kompetencijos įgijimo priemonė. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Užsienio kalbos užsiėmimai; Naujos informacijos priemonės; Internetas; Funkcija.

ENThe article discusses the value of the Internet for German language learning tasks at university. The article discusses published analyses of the possibilities of using Internet for foreign language learning. The most attention is paid to the views of R. Grätz. Fundamental aspects of didactic work with the Internet are: 1) Internet skills, ability to use a computer; 2) cognitive competence, i.e. linguistic activity relating to knowledge and application of the rules of language (e.g. in discussions with other Internet users); 3) social aspects relating to psychological qualities that impinge of on the work group’s discussions, planning and project implementation; 4) the emotional aspect, whereby individual competencies are revealed. Three Internet functions are stressed: 1) source of information; 2) publishing method; 3) method of communication. This is followed by the author’s description of projects that she undertook with students: 1) correspondence by e-mail with students in other countries (the Odyssee project), using the Internet as a method of communication; 2) the Präsidentenwahl in Österreich 2004 [‘2004 Presidential election in Austria’] project, using the Internet as a source of information. At the end of the article the results of an anonymous survey of students are presented; likewise the lecturers’ conclusions about the value of working with the Internet for German language learning tasks at university. The consensus was that: 1) most students gave a positive assessment of the value of working with the Internet for foreign language learning tasks; 2) the topics that interested students most were leisure activities, studies, universities, culture; 3) Internet is not just a method of communication; it is also a means for getting to know about another country, and for acquiring inter-cultural competence.

ISBN:
9986197392
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3844
Updated:
2013-04-28 15:58:22
Metrics:
Views: 15
Export: