Iš Tauragnų praeities

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Iš Tauragnų praeities
Alternative Title:
From Tauragnai Past
In the Book:
Tauragnai / vyriausiasis redaktorius Venantas Mačiekus. Vilnius: Versmė, 2005. P. 174-231. (Lietuvos valsčiai ; kn. 12)
Keywords:
LT
Utena; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Kariuomenė / Army.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje trumpai aptariami Tauragnų miestelio (bažnytkaimio, Utenos rajone) pagrindiniai istorijos faktai nuo jo pirmojo paminėjimo Lietuvos karaliaus Mindaugo valdymo metu (1255 ir 1261 m.), sėlių žemės ribų su Livonija dokumentuose. Lietuvos krikšto metu 1387 m. Lietuvos didysis kunigaikštis Jogaila Tauragnų pilį ir apylinkes užrašė (padovanojo) naujai steigiamai Vilniaus vyskupijai. Pateikiama įvairių laikotarpių statistinių žinių apie miestelio dydį, gyventojus, jų prievoles, dvaro ir bažnyčios pastatus, dvasininkus, dvaro valdytojus. Po paskutinio valstybės padalijimo 1795 m., kai Tauragnai atsidūrė Rusijos imperijos sudėtyje, gyventojai nuolat bruzdėjo, dalyvavo kare su Rusijos kariuomene per 1831 ir 1863 m. sukilimus, platino lietuviškus raštus spaudos draudimo metu (1864–1904). Per Antrąjį pasaulinį karą miestelis, drauge bažnyčia ir dvaras, buvo sudegintas. Pridedami į lietuvių kalbą išversti 1731 ir 192 m. dvaro inventoriai, kuriuose surašyti tuo metu dvarui priklausę kaimai, jų gyventojai, mokesčiai už naudojamą žemę, prievolės. [Iš leidinio]

ENThe article briefly discusses the main historical facts of Tauragnai Town (a church village in Utena Region) since its first mentioning during the rule of the Lithuanian King Mindaugas (in 1255 and 1261) in documents setting boundaries of the land of sėliai with Livonia. When Lithuania was baptised in 1387 the Grand Duke of Lithuania Jogaila gave Tauragnai Castle and its neighbourhood to the newly established Vilnius Diocese. There are plenty of statistical data of various periods about the size and population of the town, their duties, castle and church buildings, the clergy and rulers. After the last division of the state n 1795 when Tauragnai started to belong to the Russian Empire, the population were constantly discontent, took part in the war with the Russian army during the revolts of 1831 and 1863 and distributed Lithuanian publications during the ban of press (1864-1904). During the Second World War the town together with the church and the castle was burnt down. Castle inventories translated into Lithuanian in 1731 and 192 listing villages with population which belonged to the castle, duties for the land in use and other duties are attached.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3842
Updated:
2020-11-19 20:49:35
Metrics:
Views: 23
Export: