Žemiškas, kasdieniškas Juozas Grušas : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemiškas, kasdieniškas Juozas Grušas: recenzija
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2002, t. 29, p. 275-279. Rašytojo savitumas
Recenzuojama knyga: Svajojęs gražų gyvenimą : apmatai Juozo Grušo portretui 2001 491 p
Keywords:
LT
Biografija; Biografinė studija; Dokumentai; Dramaturgija; Gyvenimas; Juozas Grušas; Kūryba; Laiškai; Literatūra; Lietuvių proza; Literatūrinis gyvenimas; Atsiminimai; Recenzija.
EN
Biographical Study; Biography; Documents, Letters; Dramaturgy; Juozas Grušas; Life; Literary life; Lithuanian Prose; Lithuanian literature; Review; Works.
Summary / Abstract:

LTRecenzija skirta P.Palilionio knygai apie Juozą Grušą „Svajojęs gražų gyvenimą“ aptarti. Recenzentas pažymi, jog nekyla abejonių, kad autorius savo knygos herojui jaučia didelę simpatiją ir pagarbą, tačiau kartu siekia pateikti objektyvų vaizdą, kuo giliau ir išsamiau atskleisdamas daugiaplanę, prieštaringą dramaturgo asmenybę. Autorius laikosi biografijos žanrui būdingo chronologinio nuoseklumo - herojaus gyvenimo įvykius, reikšmingus tiek fizine, tiek dvasine prasme, nušviesti nuo pat vaikystės iki mirties. Nagrinėjama knygos struktūra ir turinys, pažymint, kad knyga sukomponuota iš trijų sluoksnių: autentiškų prisiminimų, įvairaus pobūdžio dokumentų ir rekonstrukcijos, kai remiamasi tik šykščiomis faktų nuotrupomis ir tenka pasitelkti ne vien savo erudiciją, bet ir meninę intuiciją bei vaizduotę. Gilinantis į jaunojo J. Grušo gyvenimo peripetijas, knygos autoriaus dėmesį prikaustė išlikę būsimo rašytojo laiškai mylimajai Stasei Kiršinaitei. Recenzentas pabrėžia, kad pateikdamas šią ir kitas J.Grušo meilės laiškų citatas, P. Palilionis susilaiko nuo bet kokių komentarų, aptakiai pažymėdamas, kad moterys J. Grušui buvo įkvėpimo šaltimis. Recenzentas pažymi, kad aprašant J. Grušo brandos amžių, pagrindinis dėmesys kreipiamas į jo kaip rašytojo aspiracijas, plačiai nušviečiamas J.Grušo kaip Lietuvių rašytojų draugijos pirmininko veikla. Recenzijoje teigiama, kad vietomis knygos struktūra kelia abejonių, sunku apibrėžti jos žanrą, pageidautina būtų buvusi logiškesnė atskirų temų ir problemų nagrinėjimo seka, dalykiškesnis jų tarpusavio ryšys.

ENThe review focuses on the book about Juozas Grušas “Svajojęs gražų gyvenimą” [He Who Dreamt of a Beautiful Life] by P. Palilionis. The reviewer notes that the author certainly likes the protagonist of his book and feels considerable respect, yet he seeks to present an objective view and to reveal the multidimensional and contradictory personality of the dramaturge in greater depth and detail. The author follows the chronological principle typical of the biography genre: he presents the character’s life events that are significant in both physical and spiritual sense from childhood until death. The reviewer analyses the structure and content of the book, noting that the book has three layers: authentic reminiscences, various documents and reconstruction, based on scarce fragments of facts and using erudition, artistic intuition and imagination. When going deep into the young days of Grušas, the author focussed on the surviving letters of the future writer to his beloved Stasė Kiršinaitė. The reviewer underscores that by presenting this and other citations from Grušas’s love letters, Palilionis refrains from any comments, just observing that women were a source of inspiration for Grušas. According to the reviewer, when describing the mature life of Grušas, emphasis is placed on his aspirations as a writer and the activities in the post of chairman of the Society of Lithuanian Writers. The reviewer asserts that in some places the structure of the book is doubtful and it is difficult to define its genre, thus a more logical arrangement of individual themes and issues as well as their more matter-of-fact interrelation would have been more suitable.

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38389
Updated:
2018-12-17 11:05:22
Metrics:
Views: 7    Downloads: 5
Export: