Kainodaros panaudojimas elektros energijos perdavimo paslaugai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kainodaros panaudojimas elektros energijos perdavimo paslaugai
Alternative Title:
Posibilities to use a pricing theory for the electricity transmission service
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2002, Nr. 24, p. 125-136
Keywords:
LT
Kainodaros teorija; Elektros energijos perdavimo tinklai; Elektros energijos perdavimo paslauga.
EN
Pricing mechanisms; Electricity transmission service.
Summary / Abstract:

LTElektros energijos perdavimo paslaugos yra tarptautiniu mastu svarbi ekonomikos sritis. Kai kuriose monopolinėse šakose konkurencijai tampant realybe, elektros energijos perdavimo tinklų veikla dar lieka monopolistine. Straipsnyje pirmiausia bus analizuojamos kainodaros teorijos pritaikymo galimybės Lietuvos perdavimo tinklų elektros energijos persiuntimo paslaugai, o vėliau aptariamas tinkamiausias perdavimo paslaugų apmokėjimas Baltijos regione. Atlikus analizę, siūloma ir toliau naudotis kaštais grįsta kainodara, tuo pačiu pradedant formuoti perdavimo paslaugos vertę vartotojams. Monopolistinės perdavimo paslaugų įmonės kontrolę siūloma vykdyti suformuojant menamą konkurenciją – lyginant tam tikrus skirtingų šalių perdavimo įmonių rodiklius. Įvertinant socialinį aspektą, kainodaros procese siūloma neatsižvelgti į perdavimo paslaugų paklausos neelastingumą kainai, nes tai yra paslauga, reikalinga absoliučiai daugumai šalies gyventojų. Siekiant sukurti bendrą Baltijos šalių elektros energijos rinką, perdavimo paslaugų apmokėjimą reikia atitinkamai suformuoti, kad pastarasis tiktų ir bendros rinkos atvejui. Atsižvelgiant į Baltijos šalių skirtumus, siūloma elektros energijos perdavimo paslaugoms taikyti visose trijose šalyse zoninį paslaugos apmokėjimo principą. Taikant zoninį paslaugos apmokėjimo principą ir siekiant kuo skaidresnės elektros energijos gamintojų konkurencijos bendroje Baltijos šalių elektros energijos rinkoje, siūloma mokėjimus už perdavimo paslaugą perkelti tik į vartojimo pusę.

ENElectricity transmission services are internationally important areas of the economy. As competition becomes a reality in some monopolistic branches, the activity of electricity transmission network still remains monopolistic. This paper first of all analyses the pricing theory application to the electricity transmission service of the Lithuanian transmission networks and later it discusses the most appropriate transmission services pricing in the Baltic region. One of the main conclusions made after analysis is that a cost based pricing should be used as well as should be started to implement value based pricing for transmission services to consumers. It is suggested to implement the control of monopolistic transmission services company by forming the seeming competition, i.e. by comparing specific rates of transmission companies of different countries. In the evaluation of the social aspect it is proposed to ignore the inelasticity of transmission services demand to price in the pricing process as this is a service necessary for the overall majority of population. In order to establish the Common Baltic electricity market, the pricing of transmission services should be formed for application in the case of the common market. In consideration of the differences of the Baltic countries, it is suggested to use a zone pricing principle for electricity transmission services in all three countries. By using a zone pricing and seeking for more transparent competition between electricity producers in the Common Baltic electricity market, the payments for transmission services should be transferred only to the consuming side.

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38274
Updated:
2018-12-17 11:05:12
Metrics:
Views: 4    Downloads: 3
Export: