Stoikų moralės recepcija keturiose Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus etinėse odėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Stoikų moralės recepcija keturiose Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus etinėse odėse
Alternative Title:
Reception of Stoic morality in the four ethical odes by Sarbievius
In the Journal:
Gimtasis žodis. 2011, Nr. 9, p. 17-21, 39
Keywords:
LT
Baroko literatūra; Dorybė; Etika; Etinės odės; Kūryba; Laimė; Literatūra; Literatūra, lotyniškoji; Lyrika (poezija, lyrinė); Moralė; Motiejus Kazimieras Sarbievijus; Odės; Poetai; Poezija; Recepcija; Stoikai.
EN
Baroque literature; Creation; Ethic; Ethical odes; Happiness; Literature; Literature, latin; Lithuania; Lyrics (Poetry, lyric); Mathias Casimir Sarbievius; Matthias Casimirus Sarbievius; Morality; Ode; Odes of Sarbievius; Poet; Poetry; Reception; Stoic's morality; Stoics; Virtue.
Summary / Abstract:

LTŠių dienų visuomenėje, kaip niekad garbinančioje jaunystės kultą, dviminutę šlovę, laikiną sėkmę ir įvairiausius kraštutinumus, dažnai dvasiai tampa slogu. Šiuolaikinis žmogus dvasios ramybę gali atrasti stoikų moralėje – skaitydamas Senekos ar Marko Aurelijaus tekstus. Arba garsiausio XVII a. Europos poeto Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus etines odes, kuriose gausu stoikų moralės atspindžių. Visos visuomenės, anksčiau ar vėliau, ima kalbėti apie felicitarinę politiką, kai individo laimės klausimas laikomas svarbiausiu. Šio straipsnio autorė šiuo aspektu tyrinėja Sarbievijaus eiles ir kelia klausimus: kas, anot baroko epochos poeto, yra laimingas žmogus ir kaip (ar) ši laimės nuostata susijusi su postmodernia mūsų dienų visuomene. Kadangi Sarbievijui didžiulę įtaką padarė Senekos filosofija, prisimenama šios filosofijos šerdis – dorybė. Svarstoma, ką apibrėžia „dorybės“ sąvoka Sarbievijaus kūryboje? Darbe analizuojamos keturios Sarbievijaus odės, kuriose išryškėja mintis, kad dorybė slepia žmogų nuo šlovės. Keturios etinės Sarbievijaus odės atskleidžia žmogiškos laimės galimybę, kuri neatsiejama nuo stoikų moralės principų. Laimingas tas, kas doras. Dorybė suprantama kaip kuklumas, išmintis, kaip pasaulio stebėjimas ir derinimasis prie jo kaitos, kaip aukso vidurio taisyklės – saiko laikymasis. Sarbievijaus odės, atspindinčios stoikų moralės principus, galėtų būti tvarus etinis pagrindas dažnai gyvenimo pakelėse save išbarsiančiam XXI a. netvariam keleiviui.

ENIn a contemporary society where the cult of youth a s well a s short-term glory and success are being worshipped as never before, the soul often suffers. The art could counterbalance a contemporary human being, while the peace of mind in this world flying past almost at the speed of light could be gained by Stoic morality, namely reading the texts by Seneca or Marcus Aurelius. Also, the ethical odes by Sarbievius, the most famous European poet of the 17th century, are full with reflections of Stoic morality. The article addresses the four odes that are on the reading list in line with the updated general programmes for secondary education: To Crispus Levinius, To Telef Lik, To Jan Libinius and To Paul Kozlovius. These odes reveal the possibility of human happiness which could not be set apart from the principles of Stoic morality. Happy is the one who is honest. Honesty is understood as modesty, wisdom, as observation of the world and harmonisation with its changes, such as following the rule of golden medium meaning be moderate. Sarbievius's odes reflecting the principles of Stoic morality could be a sustainable ethical ground for a nunsustainable traveller of the 21st century who often scatter themselves on life roadsides. [text from author]

ISSN:
0235-7151
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38220
Updated:
2018-12-17 13:12:16
Metrics:
Views: 126    Downloads: 25
Export: