Kyoto protocol and implications of Lithuanian commitments

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Kyoto protocol and implications of Lithuanian commitments
Alternative Title:
Kioto protokolas ir Lietuvos įsipareigojimai
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2002, Nr. 22, p. 263-273
Keywords:
LT
Kioto Protokolas; Šiltnamio dujų emisija; Lietuvos ūkis.
EN
Kyoto protocol; Greenhouse gas emission; Lithuanian economy.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje analizuojama Lietuvos įsipareigojimų, pasirašius „Jungtinių Tautų Bendrosios Klimato kaitos konvencijos“ Kioto protokolą, įtaką Lietuvos ūkiui. Pagrindinis dėmesys skiriamas šiltnamio dujų emisijų apribojimams, kuriuos reikės įgyvendinti mažinant organinio kuro suvartojimą Lietuvoje. Taigi, pagrindinis straipsnio tikslas yra ištirti esamą bei būsimą šiltnamio dujų emisijų lygį Lietuvoje bei išanalizuoti šalies galimybes įgyvendinti Kioto protokolo reikalavimus bei numatyti būtinas priemones šiems įsipareigojimams įvykdyti. Atlikti skaičiavimai panaudojant energetikos planavimo simuliacinį modelį „Balance“ leido padaryti šias išvadas: jeigu Ignalinos AE antrasis blokas bus sustabdytas iki 2010 m., Lietuva negalės be papildomų priemonių, taip pat su tuo susijusių papildomų išlaidų, įgyvendinti Kioto protokolo įsipareigojimus. Jeigu antrojo bloko eksploatacija bus pratęsta, Lietuvai nereikės jokių papildomų priemonių siekiant užtikrinti Kioto reikalavimų įgyvendinimą ir šie įsipareigojimai neturės neigiamų pasekmių šalies ekonomikai. [Iš leidinio]

ENArticle deals with the Lithuanian commitments under the Kyoto protocol of United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and analyze the implications of these commitments on Lithuanian economy. The main issues addressed in the article is related to the greenhouse gas emission limits imposed by the Kyoto which will be necessary to follow by reducing fossil fuel burning in Lithuania. So the main aim of the article to analyze the possibilities to implement Kyoto requirements and define necessary measures to comply with Kyoto commitments. [From the publication]

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38215
Updated:
2018-12-17 11:05:09
Metrics:
Views: 4    Downloads: 2
Export: