Išliekanti lyrika: XX amžiaus lietuvių poezijos vidinių struktūrų kaita

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Išliekanti lyrika: XX amžiaus lietuvių poezijos vidinių struktūrų kaita
Publication Data:
Vilnius : Gimtasis žodis, 2006.
Pages:
215 p
Contents:
Pratarmė — Moderniosios lyrikos paslėptos formos — Kazio Puidos poezija: formų nelaisvė ir formų bandymas — Vincas Mykolaitis-Putinas: „Apimti pasaulį“: harmonijos ir disharmonijos pavidalai — Raineris Maria Rilkė ir XX amžiaus lietuvių modernioji poezija — Išpažintinio eilėraščio balsai: tarp meno ir gyvenimo — Ketvirtojo dešimtmečio neoromantikai: pasaulėjautos kontūrai — Salomėja Nėris: „Aš su bangomis žaisiu ir šoksiu...“ — Vitalizmas ankstyvojoje Salomėjos Nėries lyrikoje — Antanas Miškinis: socialumo menas — Bernardas Brazdžionis: „Jei gyvenimas sapnas...“ — Bernardas Brazdžionis: kaip kalba eilėraštis — Jonas Aistis: šviesioji poezijos pusė — Jono Aisčio eilėraščių paslaptis — Jonas Aistis: „Aš šiandien tau tik pasakas seku“ — Įspūdžio estetika Jono Aisčio poezijoje — Kalbėtojas: žanro kanonai ir kultūros kontekstai — Henriko Radausko poetinės alchemijos prasmė — Vytautas Mačernis: mąstymo formos — Bronius Krivickas: „Kad be galo jaustum globą švelnią...“ — Vokiečių romantika A. Nykos-Niliūno kūryboje — Alfonsas Nyka-Niliūnas ir Jonas Aistis: priartėjimas — „Aš“ projekcijos: stilizacija, ironija, citata, redukcija — Egzistencinis rūpestis ir romanso žanras — Judita Vaičiūnaitė: plaka širdis po ledu — Keli kartos profiliai — Antanas A. Jonynas: „Atsigręžus atgal suskaudės“ — Šiuolaikinė lietuvių poezija: keli aspektai — Kieno tapetai gražiausi — Daiva Čepauskaitė: tikriausiai būtina — Asmenvardžių rodyklė.
Summary / Abstract:

LTKnygą sudaro 1991–2002 metais rašyti straipsniai. Juose pristatoma XX amžiaus lietuvių poezija literatūros tradicijos ir literatūros raidos požiūriu. Dėmesys skiriamas keliems laikotarpiams: IV dešimtmečio neoromantikų kūrybai (Jonas Aistis, Salomėja Nėris, Bernardas Brazdžionis, Antanas Miškinis); katastrofų laiko poetams (Bronius Krivickas, Vytautas Mačernis, Alfonsas Nyka-Niliūnas), sovietinio laikotarpio pabaigoje subrendusiai jaunųjų poetų kartai (Antanas A. Jonynas, Gintaras Patackas, Donaldas Kajokas, Aidas Marčėnas, Vladas Braziūnas ir kt.). Susitelkiama ties pasaulėvokos ir epochos sąsaja, poetikos kaita, modernėjimo žingsniais. Straipsniai dviejų modelių: apžvalginiai ir analitiniai. Pastaruosiuose gilinamasi į konkretaus autoriaus meninį pasaulį. Laikomasi pagrindinių kultūrinio istorinio metodo bei imanentinės kūrinio analizės principų, taikoma hermeneutinė skaitymo perspektyva. [Iš leidinio]

ENThe book consists of articles written 1991–2002. These present 20th century Lithuanian poetry from a perspective of literary tradition and literary development. Attention is focused on several periods: the neoromantic output of the 1930s (Jonas Aistis, Salomėja Nėris, Bernardas Brazdžionis, Antanas Miškinis); the poets of the catastrophic years (Bronius Krivickas, Vytautas Mačernis, Alfonsas Nyka-Niliūnas), and the generation of young poets that came to maturity toward the end of the Soviet era (Antanas A. Jonynas, Gintaras Patackas, Donaldas Kajokas, Aidas Marčėnas, Vladas Braziūnas et alii). The focus is on the link between era and worldview, the evolution of poetics, evolution and modernisation. The articles are of two types: descriptive or analytical. In the latter type the artistic world of particular poets id analysed. The basic cultural historical method is adhered to, and the principles of immanent creative analysis. The hermeneutic reading method is applied. [From the publication]

ISBN:
9955160578
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3821
Updated:
2021-01-20 22:02:58
Metrics:
Views: 75
Export: