Ежи Охманьский как литуанист (1933-1996)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Ежи Охманьский как литуанист (1933-1996)
Keywords:
LT
Akademiniai ryšiai; Bibliografija; Demografija; Istoriografija; Ježis Ochmanskis; Juozas Jurginis; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Mokslo veikalai; Poznanė; Tautinis sąjūdis.
EN
Academic relations; Bibliography; Demography; Historiography; Historiography of Grand Duchy of Lithuania; Jerzy Ochmanski; Juozas Jurginis; National Movement; National Revival; Poznan; Scholarly Works.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas žymaus lenkų istoriko Ježio Ochmanskio (Jerzy Ochmański) veiklai lituanistikos baruose. Pradžioje trumpai pateikus istoriko biografijos faktus ir aptarus mokslinę karjerą, toliau ne tik išsamiai apžvelgiama jo publikacijų visuma lituanistine tematika, bet tos publikacijos visapusiškai analizuojamos bei sistematizuojamos, įvertinamos, pažymimas jų poveikis Lietuvos ir gretimų šalių istorijos istoriografijai. Išskiriama 10 lituanistinio tyrimo krypčių, kuriose J. Ochmanskis pasižymėjo publikuodamas didesnės ar mažesnės apimties straipsnius, studijas, knygas: 1. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės socialinė ir ekonominė istorija; 2. Katalikų Bažnyčios organizacija (Vilniaus vyskupija); 3. Lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės gimimas, lietuvių žemių apgyvendinimas; 4. Lietuvos gyventojai; 5. Lietuvos kultūra; 6. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karybos istorija; 7. Biografistika; 8. Lietuvių tautinis sąjūdis XIX a. ir XX a. pradžioje; 9. Šaltinių leidimas; 10. Istorijos tyrimų ir istoriografijos apžvalgos. Istorikas laikomas ne tik mažųjų formų publikacijų (pagal apimtį), bet ir didelės sintezės meistru, kurio svarbiausias veikalas yra „Lietuvos istorija“, susilaukusi 3 leidimų (1967, 1982, 1990 metais) ir net 13 recenzijų. Jei H. Lovmianskis (Henryk Łowmianski) yra laikomas „Poznanės lituanistikos mokyklos“ sukūrėju, tai su pasaulinio masto istoriko J. Ochmanskio vardu yra siejama jos plėtra ir sužydėjimas.

ENThis article is dedicated to the activities of the famous Polish historian Jerzy Ochmański in Lithuanian studies bars. Firstly, brief biographical facts are given and a scientific career is analysed. Secondly, publications about Lithuanian studies are analysed in detail, systemised and evaluated. Also, the effect on the historiography of Lithuania and other countries is discussed. There are 10 research trends on Lithuanian studies in which Jerzy Ochmański was noted by publishing both shorter and longer volume articles, studies and books: 1. Social and economic history of the Grand Duchy of Lithuania; 2. The organisation of the Catholic Church (Vilnius diocese); 3. Birth of the Lithuanian nation and Lithuania, settlement of Lithuania lands; 4. Citizens of Lithuania; 5. The culture of Lithuania; 6. The Military science of the Grand Duchy of Lithuania; 7. Biography studies; 8. The Lithuanian National Movement of the 19th century and at the beginning of the 20th century; 9. Source publishing; 10. Surveys of historical research and historiography. Historian is considered not only the master of small-scale publications (depending on their volume) but also the master of the major fusion and his major work “History of Lithuania” (lt. “Lietuvos istorija”). It had 3 editions (1967, 1982, 1990) and even 13 reviews. If Henryk Łowmianski is considered a creator of “Poznan Schools of Lithuanian Studies” (lt. “Poznanės lituanistikos mokyklos”), then world-wide historian Jerzy Ochmański is related to the development and blossoming of the book.

ISSN:
0235-7925
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38139
Updated:
2022-01-29 00:05:14
Metrics:
Views: 3
Export: