Почему Гедиминасу приснился железный волк

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Почему Гедиминасу приснился железный волк
Keywords:
LT
Gediminas; Geležinis vilkas; Legenda; Lietuva, Gediminas, geležinis vilkas; Vilnius.
EN
Gediminas; Iron Wolf; Legend; Lithuania, Gediminas, irony wolf; Vilnius.
Summary / Abstract:

LTApie Vilniaus įkūrimą byloja legenda, kurioje sakoma, kad Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas susapnavo sapną, kuriame ant aukšto kalno staugė geležinis vilkas. Pagrindinis šios legendos veikėjas yra geležinis vilkas, kurio pasirodymą krivis Lizdeika aiškino kaip ženklą, kad toje vietoje bus įkurtas miestas. Šį XVI a. metraščio fragmentą tyrinėtojai laikė žinomos legendos apie Romos įkūrimą atkartojimu. Tačiau panašių legendų esama ir kitose tautose. Tokiu būdu versija apie plagiatą yra neįtikinama. Jei vilko vaizdinys Vilniaus įkūrimo legendoje yra lietuviškos kilmės – tai metraštininkas turėjo pasinaudoti lietuviška medžaga. Vadinasi, atsakymo į klausimą, kodėl Gediminas susapnavo geležinį vilką, reikia ieškoti lietuvių liaudies kūryboje. Šiame straipsnyje tyrinėjamos stebūklinės pasakos apie geležinius ir varinius vilkus, kurie pasirodo pagrindiniam pasakos veikėjui. Išsami šių pasakų analizė padeda geriau suprasti mitologinį vilko vaizdinį ne tik Vilniaus įkūrimo legendoje, bet ir visoje tautosakoje. Šis tyrimas yra paremtas struktūrine pasakų semantikos analize, kuri atskleidžia vidinę pasakų sąrangą ir paaiškina vilko pasirodymo prasmę. Tyrimas atskleidžia, kad legendą ir pasakas sieja bendra detalė – geležinis vilkas. Vilko išvaizdos ypatumus galima interpretuoti įvairiai. Galima daryti prielaidą, kad tokį apibūdinimą nulėmė splavos apibrėžtimas: širmas žirgas taip pat vadintas geležiniu. Posakis „geležinė gyvatė“ nusakė ne tik spalvą, bet ir pavojų. Kita vertus, gali būti, kad anksčiau buvo gaminamos geležinės garbinamo vilko figūrėlės.

ENThere is a legend about the founding of Vilnius, according to which Lithuanian Grand Duke Gediminas dreamt of an iron wolf howling on a hilltop. The main character in this legend is the iron wolf, whose presence was interpreted by the krivis (pagan priest) Lizdeika as a sign that this was the site on which the city would be founded. Researchers consider this fragment of the 16th century chronicle to echo the well-known legend about the founding of Rome. However, other nations also have similar legends. Thus, any suggestion of plagiarism is unconvincing. If the image of the wolf in the legend of the founding of Vilnius is of Lithuanian origin, then the chronicler had to use Lithuanian material. Consequently, the answer to the question of why Gediminas dreamt of an iron wolf should be looked for in Lithuanian folklore. This article explores magical tales about iron and copper wolves which appear to the main character of the tale. A detailed analysis of these tales helps to better understand the mythological image of the wolf not only in the legend of the founding of Vilnius, but in the whole of folklore as well. This study is based on a structural analysis of the semantics of folktales, which unveils the inner structure of the tales and explains the meaning of the appearance of a wolf. The study reveals that the legend and the folktales share a common element - the iron wolf. The specific features of the wolf’s appearance can be interpreted in different ways. The presumption can be made that such a description was determined by the definition of colour: a grey horse was also referred to as "iron". The saying "geležinė gyvatė" ("iron snake") tells of both its colour and dangerousness. On the other hand, it could be that wolf figurines used to be made of iron for worship.

ISSN:
0235-7925
Related Publications:
Mitologija ir politika: Vilniaus įkūrimo mitas kaip politinis pasakojimas / Vytautas Ališauskas. Senoji Lietuvos literatūra. 2014, 37 p. 15-66.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38132
Updated:
2016-08-09 15:11:32
Metrics:
Views: 53
Export: