Darnių industrinių zonų formavimo galimybės Šiaulių mieste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darnių industrinių zonų formavimo galimybės Šiaulių mieste
Alternative Title:
Possibilities of formation sustainable industrial zones in Šiauliai town
In the Journal:
Darnaus vystymosi strategija ir praktika. 2008, t. 1, Nr. 2, p. 80-86
Keywords:
LT
Aplinkosauginio vystymosi dimensija; Darnus vystymasis; Ekonominio vystymosi dimensija; Industrinė zona; Industrinės zonos preferencijos; Socialinio vystymosi dimensija; Trijų dimensijų rodikliai.
EN
Dimension of economic development; Dimension of environmental development; Dimension of social development; Dimension of social development, three; Dimensional indicators; Industrial zone; Industrial zopne; Preferences on industrial zone; Sustainable development; Three dimensional indicators; Three dimensional indicators, preferences on industrial spne.
Summary / Abstract:

LTValstybės ilgalaikės raidos strategijoje industrinėms zonoms skiriamas pakankamai didelis dėmesys, spartus industriniu zonų kūrimosi procesas yra laikomas vienu iš svarbiausiu žinių visuomenės koncepcijos įgyvendinimo faktorių. Darnių industrinių zonų kūrimosi skatinimas tiksliai identifikuotuose nedarniausiose Šiaulių miesto dalyse sudarytų harmoningą industrinių zonų tinklą, kuris atliktų tikslingą nedarnių miesto plotų „sudarninimo“ funkciją bei prisidėtų prie bendro miesto konkurencingumo augimo. Tikėtina, kad šiame straipsnyje pateikta tyrimo metodologija sudarys prielaidas kryptingesniam Šiaulių miesto savivaldybės, verslo ir mokslo organizacijų bendradarbiavimui identifikuojant tinkamiausias darnių industrinių zonų koordinates ir pateikiančias aukštas argumentacijas industrinių zonų „apgyvendinimui“ įvairaus pobūdžio įmonėmis. [Iš leidinio]

ENIn long-time development strategy of state quite huge attention is paid to industrial spnes. Rapid establishment process of industrial zones is kept to be one of the most important factors of knowledge society conception realisation. Stimulation of sustainable establishment of industrial zones in precisely identified insustainable parts of Šiauliai city would constitute sustainable net of industrial zones which would perform relevant "harmonisation" function of insustainable city areas and would contribute to general growth of city competitive ability. It is credible that methodology presented in this article would form presumptions to more purposeful collaboration of Šiauliai city municipality, business and education organisations while identifying the most appropriate coordinates of sustainable industrial zones and providing strong argumentations to "population" of industrial zones with companies of various format. [From the publication]

ISSN:
2029-1558
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38050
Updated:
2018-12-17 12:23:49
Metrics:
Views: 5
Export: