Kioto protokolo įsipareigojimų įgyvendinimas. Klimato kaitos ir darnaus vystymosi sąsaja

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kioto protokolo įsipareigojimų įgyvendinimas. Klimato kaitos ir darnaus vystymosi sąsaja
Alternative Title:
Fulfilment of obligations under the Kyoto protocol. Interaction of climate change and sustainable development
In the Journal:
Darnaus vystymosi strategija ir praktika. 2008, t. 1, Nr. 2, p. 51-60
Keywords:
LT
Aplinkos apsaugos instrumentai; Darnus vystymasis; Europos Sąjungos aplinkos apsaugos politika; Kioto protokolas; Kioto protokolo įsipareigojimų įgyvendinimas.
EN
Environmental instruments; Environmental politics of European Union; Fulfilment of obligations under Kyoto protocol; Kyoto protocol; Sustainable development.
Summary / Abstract:

LTPripažinus klimato kaitos problema, pasirašomi tarptautiniai susitarimai, kuriuose valstybės prisiima konkrečius įsipareigojimus mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus. Straipsnyje apžvelgiami bendri Europos Sąjungos aplinkos apsaugos politikos ypatumai ir jų perkėlimas į nacionalinius teisės aktus. Išskiriami aplinkos apsaugos instrumentai bei jų taikymas įgyvendinant Kioto protokolo įsipareigojimus. Atsižvelgiama į klimato kaitos ir darnaus vystymosi sąsają. Analizuojant 2005-2007 metų laikotarpio duomenis, palyginamas atskirų valstybių įsipareigojimų laikymasis. [Iš leidinio]

ENAfter the problem of climate change had been acknowledged, international conventions were signed and targets for greenhouse gas emission reductions were set. Referring to scientists from the European Union, general aspects of environmental politics and its transposition are reviewed. Also environmental instruments are distinguished and their realisation for meeting Kyoto targets is estimated. Interaction between climate change and sustainable development is considered. Analysing data of 2005-2007 commitment period, fulfilment of obligations in member states is compared. [From the publication]

ISSN:
2029-1558
Subject:
Related Publications:
Aplinkos teisė : Lietuvos teisės derinimas su Europos Sąjungos reikalavimais / Rasa Ragulskytė Markovienė. Vilnius : Eugrimas, 2005. 362 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38049
Updated:
2019-02-05 08:15:47
Metrics:
Views: 73    Downloads: 1
Export: