Lithuanian news interview openings : pattern and deviant case analysis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuanian news interview openings: pattern and deviant case analysis
Alternative Title:
Lietuviškų pokalbių laidų įžangos dėsningumai ir išimtys
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje analizuojamos įžangos į TV viešąsias diskusijų bei pokalbių laidas. Remiamasi 2002 metų Respublikos Prezidento rinkimų kampanijos metu ir po įvykusių rinkimų įrašytomis tiesiogiai transliuotomis 40 viešųjų diskusijų bei pokalbių laidų. Pasitelkiant pokalbio analizės metodiką bendrosios sąveikos struktūrinės sąrangos lygmeniu gretinamos įžangos į lietuvių ir anglų-amerikiečių laidas. Stevenas Claymanas ir Johnas Heritage’as (2002) pateikė apibendrintą įžangų modelį „pasisveikinimas - antraštė - fono aprašymas – įvadas“. Nustatyta, kad 39 lietuvių televizijos laidų įžangos atitinka modelį. Išimties atveju pašnekovų reakcija į tai, kaip žurnalistui toje laidoje nepavyko laikytis priimtos formos tik įrodo, kad įžangos į lietuvių laidas yra griežtos struktūros. Šią struktūrą galima laikyti iš anksto nustatyta darbotvarke, kurios laidų vedėjams ir dalyviams laikytis privalu. Jiems iš anksto paskirti vaidmenys. Žurnalistas turėtų pasisveikinti su žiūrovais (pasisveikinimas) ir pasakyti jiems skirtą monologą, kuriame būtų pristatoma laidos tema (antraštė), pateikiama daugiau detalių apie diskutuojamos temos svarbą, veikėjus, susijusius objektus (fonas), pristatomi dalyviai bei pateikiami jų kredencialai (įvadas). Skirtumas tarp lietuvių ir anglų-amerikiečių laidų yra tas, kad įžangos į anglų-amerikiečių laidas yra išskirtinai monologinio pobūdžio. Tuo tarpu paskutinis įžangų į lietuvių laidų segmentas yra sąveika tarp žurnalisto ir pašnekovo, kurios adresatas yra TV auditorija. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pokalbių laidos; News interview.

ENThe article looks into the introductions to public TV talk shows. The research is based on the recorded 40 public discussions and discussion shows broadcast live during the presidential election campaign and shortly following the elections in 2002. Introductions to Lithuanian and Anglo-American programmes were compared on the level of the structural pattern of common interaction, applying the method of conversation analysis. Steven Calyman and John Heritage (2002) presented a summarized introduction model “greeting – headline – background description – introduction”. It was established that introductions of 39 Lithuanian television programmes meet the model. In the case of exception, the interviewees’ reaction to the fact that the journalist had failed to stick to the accepted form proves that the introductions to Lithuanian programmes have a strict structure. It may be seen as a preset agenda, obligatory to the hosts and guests of the programmes. The journalist is supposed to greet the viewers (greeting) and deliver a monologue addressed to them introducing the topic of the programme (headline), providing more details on the importance, characters, related objects of the topic concerned (background), introducing the guests and giving their credentials (introduction). The difference between Lithuanian and Anglo-American programmes is that Anglo-American introductions are exclusively monologue-style. Whereas the last segment of the introductions to Lithuanian programmes is an interaction between the journalist and the interviewee, TV audience being its addressee.

ISBN:
9986197392
Related Publications:
Prezidento suktukas / Raimundas Lopata, Audrius Matonis. Vilnius : Versus aureus, 2004. 368 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3803
Updated:
2013-04-28 15:57:47
Metrics:
Views: 16
Export: