Lietuvos valstybės tarybos dokumentų aprašai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos valstybės tarybos dokumentų aprašai
In the Journal:
Lietuvos istorijos metraštis [Yearbook of Lithuanian History]. 2005, 2003/2, p. 107-118
Keywords:
LT
Antspaudas; Diplomatija; Dokumentai; Lietuvos Taryba; Ministras; Nepriklausomybės atkūrimas; Parašas; Pirmoji Lietuvos Respublika; Vokietija (Germany).
EN
Council of Lithuania; Diplomacy; Documents; First Republic of Lithuania; Germany; Minister; Restoration of Independence; Signature; Stamp.
Summary / Abstract:

LTPublikacijoje skelbiami Centriniame valstybės archyve saugomo žinomo Lietuvos politiko Antano Tumėno asmeninio fondo byloje, pavadintoje „Aukštojo Valstybės Tarybos Prezidiumo leidžiamųjų raštų ir bylų sąrašas“ (f. 1557, ар. 1, b. 40) rasti du atskiri sąrašai - „Valstybiniai aktai ir dokumentai“ ir „Aukštojo Valstybės Tarybos Prezidiumo leidžiamųjų raštų sąrašas“. Iki mūsų dienų neišliko visi Lietuvos Valstybės Tarybos dokumentai, kuriuose užfiksuoti valstybingumo atkūrimo darbai. Todėl istorikų tyrinėjimams labai svarbios įvairiausių dokumentų liekanos. Iš sąrašuose pieštuku padarytų įrašų matyti, jog tai yra dokumentų, esančių nežinomo Tarybos archyvo bylose, aprašai. Abu sąrašai surašyti rašomąja mašinėle, su gana gausiomis korektūros ir kalbos klaidomis ir patvirtinti „L. R. Prezidento kanceliarijos“ spaudais. Sąrašuose, papildančiuose vienas kitą, suregistruoti ir neretai detaliai aprašyti kai kurie itin svarbūs Valstybės tarybos ir jos Prezidiumo dokumentai. Dokumentų aprašai ne tik patvirtina to ar kito Valstybės tarybos dokumento buvimo faktą bei jų turinį, bet ir neretai gali suteikti kitos, kartais gana reikšmingos papildomos informacijos. Sprendžiant iš byloje esančio archyvinių dokumentų panaudojimo žiniaraščio, ši gana neimpozantiškai įvardyta byla, juolab esanti privataus asmens fonde, iki šiol nepatraukė tyrinėtojų dėmesio.

ENThe publication announced two separate lists –„Valstybiniai aktai ir dokumentai“ /State acts and documents/ and „Aukštojo Valstybės Tarybos Prezidiumo leidžiamųjų raštų sąrašas“ /The list of notes of the Highest State Council Presidency/ that were found in well known Lithuanian politician Antanas Tumėnas’ personal fund case called „Aukštojo Valstybės Tarybos Prezidiumo leidžiamųjų raštų ir bylų sąrašas“ /The list of notes and cases of the Highest State Council Presidency/ (f. 1557, ар. 1, b. 40) which was kept in the Central State archive. Not all State Council of Lithuania documents, which recorded the reestablishment of statehood, survived. The remains of various documents are therefore very important to the research of the historians. The notes in pencil on the lists show that these are the descriptions of the documents that are in the unknown Council archive cases. Both lists are typewritten with fairly numerous spelling and grammar errors and validated with „L. R. Prezidento kanceliarijos“ /“Office of the L. R. President“/ stamps. Some of the crucial documents of the State Council and its Presidium are registered and described in detail in the lists that complement each other. The description of documents not only confirm the existence and the content of one or other document of State Council, but also can often provide another, sometimes quite significant additional information. Judging from the registrar of archival documents’ usage found in the case, this case is quite unimposing, especially as it was found in the fund of a private individual and so far it didn’t attract attention of researchers.

ISSN:
0202-3342; 2538-6549
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38006
Updated:
2018-12-17 11:43:07
Metrics:
Views: 5    Downloads: 4
Export: