New aproaches to learning and assessment: a path towargs higher standards in esp

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
New aproaches to learning and assessment: a path towargs higher standards in esp
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2005, Nr. 4 (33), p. 65-69
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama naujo požiūrio į mokymąsi ir vertinimą reikšmė siekiant kokybiškesnių studijų aukštoje mokykloje; pateikiami Vilniaus universitete ir Vilniaus Gedimino technikos universitete atlikto empirinio specialybinės anglų kalbos mokymo/si tyrimo rezultatai: nustatyti specialybinės anglų kalbos mokymo/si ir vertinimo metodai; studentų požiūris į vertinimo aplinką; rasti statistiškai patikimi koreliaciniai ryšiai tarp kintamųjų, įskaitant koreliacinį ryšį tarp mokymosi metodų, specialybinės anglų kalbos terminų vartosenos užduočių ir akademinio rašymo, taip pat koreliacinį ryšį tarp grįžtamojo ryšio ir besimokančiųjų refleksijos apie savo mokymąsi. Pateikiamos tyrimo išvados, apribojimai ir implikacijos tolesniems tyrimams. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kalbos mokymas; Mokymasis; Aukštosios mokyklos.

ENThe article analyses the meaning of the new attitude to learning and assessment seeking better-quality studies in higher education schools and provides results of the empirical professional English teaching/learning research at Vilnius University and Vilnius Gediminas University of Technology: it identifies methods of professional English teaching/learning and evaluation; students’ attitude to the assessment environment; establishes statistically reliable correlation links between variables including the correlation link between learning methods, usage assignments and academic writing learning English for specific purposes as well as the correlation link between the feedback and reflections of students about their own learning. Study results, limitations and implications for further research are discussed.

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3800
Updated:
2018-12-17 11:38:07
Metrics:
Views: 18    Downloads: 2
Export: