Popiežiaus Pijaus XI enciklikų idėjos tarpukario Lietuvos Katalikiškosios Akcijos ideologijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Popiežiaus Pijaus XI enciklikų idėjos tarpukario Lietuvos Katalikiškosios Akcijos ideologijoje
Alternative Title:
Encyclical ideas of pope Pius XI in the ideology of interwar Lithuania Catholic Action
In the Journal:
Soter. 2000, 3 (31), p. 21-25
Keywords:
LT
Katalikiškoji Akcija.
EN
Catholic Action.
Summary / Abstract:

LTKalbėti apie Pijaus XI reikšmę Lietuvai yra itin svarbu, kadangi jis keletą metų prieš išrinkimą buvo apaštališkuoju Lietuvos ir Lenkijos vizitatoriumi (1918–1919), lankėsi Lietuvoje ir gerai žinojo jos problemas. Pijus XI yra parašęs daug enciklikų. Jose gana akivaizdžiai pastebėtos XX a. pirmosios pusės žmoniją varginančios socialinės problemos. Kalbant apie tarpukario Lietuvos Katalikiškąją Akciją negalima nepastebėti Pijaus XI asmenybės įtakos, ypač jo idėjų, perduotų enciklikos forma, reikšmės. Tad šio darbo tikslas – atrasti ir išryškinti popiežiaus Pijaus XI enciklikų socialines idėjas ir pasvarstyti jų sąsajas su tarpukario Lietuvos Katalikiškosios Akcijos ideologija. Popiežiaus Pijaus XI enciklikų mintis darė didelę įtaką Katalikiškosios Akcijos tarpukario Lietuvoje ideologijai. Švietimas ir ekonominė gerovė, tarpusavio žmonių santykiai, organizacijos – šie žodžiai dažnai kartodavosi įvairių Akcijos tikslų aptarimuose. Katalikiškoji Akcija daug pasitarnavo suaugusiųjų švietimui, ypač kaimo vietovėse steigiant knygynus, bibliotekas, organizuojant įvairius kursus. Lietuva vienintelė valstybė, kuri Bažnyčios padedama siekė tautos ir valstybės progreso. Italija, Vokietija, Rusija ir kitos valstybės taip pat jautė katalikiškojo veikimo įtaką. Ši įtaka dažnai būdavo apribojama ar netgi varžoma. Taip buvo ir tarpukario Lietuvoje. Tačiau net ir daugeliui dešimtmečių praėjus šiandien jaučiama popiežiaus Pijaus XI reikšmė Lietuvai.

ENMany catholic intellectuals joined the Catholic Action in interwar Lithuania and carried out a wide social program in order to strive for the progress of nation and state. The Catholic Action in Lithuania, as well as in other countries, took care and founded youth, adults organizations, developed wide educational activity, especially in rural areas where a lot of adults and children could not afford better education. Quite a number of this action members are outstanding and honorable prewar Lithuanian people as bishop M. Reinys, professor P. Dovydaitis, St. Šalkauskis, J. Eretas and others. The activity of interwar Lithuanian catholic organizations was based on the ideas of Pope Pius XI, expressed in his encyclicals. They defined human rights, relations between employers and employees, justice, education, social work and the duties of a state to citizens. Catholic Action in interwar Lithuania was very important to variuos social strata and stimulated religiuos and state progress. [text from author]

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Modernios Lietuvos valstybės (1918-1940 m.) socialinės apsaugos teisėkūros bruožai Bažnyčios socialinio mokymo kontekste / Kazys Balickas, Vida Balickienė. Homo-societas-technologiae. 2019, 1 (6), p. 27-34.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37990
Updated:
2018-12-17 10:47:24
Metrics:
Views: 8    Downloads: 6
Export: