Penktokų adaptacijos ypatumai Marijampolės bendrojo lavinimo vidurinėse mokyklose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Penktokų adaptacijos ypatumai Marijampolės bendrojo lavinimo vidurinėse mokyklose
Alternative Title:
Adaptation peculiarities of form 5 schoolchildren from Marijampolė secondary schools
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2007, Nr. 4 (15), p. 45-51
Keywords:
LT
Adaptacija mokykloje; Adaptacija mokykloje, penktokai, psichinė ir psichologinė būklė; Fizinė ir psichologinė būklė; Penktokai.
EN
Adaptation to school; Adaptation to school, fifth formers, physical and psychological state; Physical and psychological state.
Summary / Abstract:

LTVienas iš labiausiai pedagogams ir tėvams nerimą keliančių adaptacijos periodų mokykloje – penkta klasė, kurioje vaikas susiduria su daugeliu jam nežinomų socialinių ir asmeninių problemų. Perėjimas pas naujus mokytojus, prie savarankiškesnio mokomojo darbo reikalauja iš mokinių pastangų bei laiko priprasti prie naujų užduočių pateikimo būdų, nevienodų požiūrių bei vertinimų. Kuo didesnis skirtumas tarp ankstesnių bei naujų mokytojų, tuo didesnė tikimybė, kad padaugės sunkumų adaptaciniu laikotarpiu. Straipsnio tyrimo objektas – penktos klasės moksleivių mokyklinės adaptacijos, perėjus į dalykinę sistemą, ypatumai. Tyrimo tikslas – atskleisti penktokų adaptacijos ypatumus Marijampolės savivaldybės bendrojo lavinimo vidurinėse mokyklose. Tyrimo tikslui pasiekti keliami trys uždaviniai: pirma, įvertinti ugdymo proceso organizavimo įtaką adaptacijai mokinių ir jų tėvų požiūriu; antra, išsiaiškinti moksleivių ir jų tėvų nuomones apie vaiko emocinę būseną bei savijautą, pradėjus lankyti penktą klasę; trečia, nustatyti dažniausiai pasitaikančias problemas, trukdančias sėkmingai penktokų adaptacijai dalykinėje sistemoje. Tyrimo metodai: pedagoginės ir psichologinės literatūros analizė, anketinė apklausa, kiekybinė tyrimo duomenų analizė. Tyrimas vyko 2006 m. gruodžio mėn. dešimtyje Marijampolės savivaldybės vidurinių mokyklų. Jame dalyvavo 1059 respondentai: 607 penktų klasių moksleiviai, 452 – penktokų tėvai.

ENThe fifth form is one of the most worrying adaptation periods at school for teachers and parents. A fifth former faces many unknown social and personal problems. New teachers and transition to a more independent learning require pupils’ efforts and time to get accustomed to the new ways of presenting tasks, different attitudes and assessment. The bigger the difference between the former and new teachers, the greater the probability that there will be difficulties during the adaptation period. The research object of the paper is the peculiarities of fifth formers’ adaptation upon their transition to the subject-specific system. The research aims to reveal the peculiarities of fifth formers adaptation at general secondary schools of Marijampolė municipality. The research defined three objectives: to evaluate the influence of the organisation of the education process on adaptation from the pupils’ and parents’ perspectives; to ascertain pupils’ and their parents’ opinions about the child’s emotional state of mind and physical state having moved to the fifth form; to establish the most frequent problems that hinder the successful adaptation of fifth formers in the subject-specific system. Research methods included the analysis of pedagogical and psychological literature, a questionnaire survey, and the quantitative data analysis. The research was conducted in December 2006 in ten secondary schools of Marijampolė municipality. It involved 1059 respondents: 607 fifth formers and 452 parents.

ISSN:
1648-8776
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37982
Updated:
2018-12-17 12:08:25
Metrics:
Views: 11    Downloads: 8
Export: