Metodinės priemonės, skirtos studijų dalyko "Hipertekstinių sistemų kūrimas" studijavimui, rengimo ir taikymo analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Metodinės priemonės, skirtos studijų dalyko "Hipertekstinių sistemų kūrimas" studijavimui, rengimo ir taikymo analizė
Alternative Title:
Analysis of the development and application of a methodical tool for the study course "Hreating hypertext systems"
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2007, Nr. 4 (15), p. 35-44
Keywords:
LT
ATutor; Hipertekstinės sistemos; Metodinės priemonės; Metodinės priemonės studijų dalykui; Mokymas; Moodle; Nuotolinio mokymosi koncepcija; Studijų dalykas; Virtualus mokymasis; WebCT.
EN
ATutor; Distance learning concept; Hypertext systems; Methodical tool for the study course; Methodological tools; Moodle; Studio thing; Training; Virtual learning; WebCT.
Summary / Abstract:

LTSusiformavus nuotolinio mokymosi koncepcijai, atsirado ir virtualumo sąvoka, kai studentas ir dėstytojas bendrauja internetu jiems patogiu laiku, o pats bendravimas vyksta virtualioje mokymosi aplinkoje. Atlikus mokslinės literatūros bei interneto šaltinių analizę paaiškėjo, kad su informacinėmis technologijomis susijusių kursų įvairovė labai didelė, tačiau kursai apie interneto tinklapių kūrimą sudaro tik 7 proc. visų analizuotų virtualių kursų. Straipsnyje konstatuojama, kad medžiaga, tinkama studijų dalyko „Hipertekstinių sistemų kūrimas“ studijavimui yra neprieinama, nesusisteminta arba pateikta tik dalis teorinės medžiagos ir nėra nei praktinių užduočių, nei priemonių įgytoms žinioms pasitikrinti ir gauti įvertinimą. Todėl daroma išvada, jog egzistuoja mokymo ir mokymosi organizavimo internete metodinės priemonės, skirtos minėto studijų dalyko studijavimui, poreikis. Straipsnio tikslas – išanalizuoti metodinės priemonės, skirtos Utenos kolegijoje dėstomo studijų dalyko „Hipertekstinių sistemų kūrimas“ studijavimui, rengimo ir taikymo praktiką. Tikslui pasiekti išsikelti tokie uždaviniai: išanalizuoti įrankius, kuriais būtų galima sukurti studijų dalyko „Hipertekstinių sistemų kūrimas“ studijoms skirtą priemonę; suformuluoti reikalavimus minėtai priemonei; pristatyti sukurtos metodinės priemonės uždavinių praktinį realizavimą; pateikti jau parengtos ir įdiegtos priemonės testavimo ir vertinimo rezultatus. Straipsnis parengtas taikant mokslinės literatūros, interneto šaltinių analizės, anketinės apklausos ir testavimo metodus.

ENThe paper deals with the analysis of the practical development and application of the methodical tool for the study course "Creating Hypertext Systems" in the curriculum in Utena College. Analysis of the tool mostly widely used in the virtual learning environment in Lithuania and abroad is provided in the paper. Limitations, which promoted the development of a specific environment for the study course "Creating Hypertext Systems", are analysed. Requirements for the methodical tool to perform defined functions are proposed. The paper acquaints with the aspects of practical implementation of the tasks covered by the developed methodical tool and provides the results of trialling and assessing the installed tool. [text from author]

ISSN:
1648-8776
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37970
Updated:
2018-12-17 12:08:24
Metrics:
Views: 3    Downloads: 2
Export: