Defence systems in Lithuania and Belarus : comparative perspective

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Defence systems in Lithuania and Belarus: comparative perspective
In the Journal:
Belarusian political science review. 2011, Vol 1, p. 201-212
Keywords:
LT
Gynybos sistema; Gynybos sistema Lietuvoje ir Baltarusijoje; Gynybos įstatymas; Karinė reforma; Krašto apsauga; NATO; Saugumas; Taikos palaikymas; Trans-Atlantinės institucijos; Baltarusija (Belarus).
EN
Defence; Defence system; Defence systems in Lithuania and Belarus; Law on defence; Lithuania; Lithuania, Belarus; Military reform; NATO; Peacekeeping; Security; Trans-Atlantic institutions.
Summary / Abstract:

LTAtgavus nepriklausomybę, Lietuvos ir Baltarusijos keliai pasuko iš esmės skirtingomis kryptimis, taip pat saugumo ir gynybos srityse. Lietuvos Respublika nedelsdama nusprendė tapti Europos ir transatlantinių institucijų nare ir pradėjo įgyvendinti tam reikalingas reformas. Baltarusija pasirinko integruotis su Rusija. Straipsnyje siekiama ištirti požiūrių Lietuvoje ir Baltarusijoje į gynybą ir saugumą vystymąsi nuo nepriklausomybės atgavimo ir atlikti dviejų kaimyninių šalių gynybos sistemų palyginamąją analizę. Apibendrinant tyrimo rezultatus galima teigti, kad du gynybos sistemos vystymosi modeliai Lietuvoje ir Baltarusijoje rodo, kaip dvi šalys, kurių vystymosi pradžios taškas buvo toks pat, pasuko visiškai skirtingomis trajektorijomis remdamosi savo skirtingomis karinės ir politinės situacijos vizijomis ir grėsmių įvertinimu. Atsidūrusi tarptautinėje izoliacijoje, Baltarusija yra priversta laikytis senos suvaržymo koncepcijos, toliau vystydama savo visų rūšių karines pajėgas, siekiant esant reikalui pasipriešinti galimai invazijai. Strategiškai tokia elgesio linija nėra protinga mažai Europos valstybei, esančiai tarp dviejų pagrindinių geopolitinių centrų, nors tai ir gali skatinti kieno nors savo svarbos pojūtį. Autoriaus nuomone, Lietuvos Respublika pateikė efektyvesnės ir strategiškai geriau pagrįstos adaptacijos prie egzistuojančios Europos saugumo realybės pavyzdį. Jos patirtį verta išstudijuoti atidžiau, nes anksčiau ar vėliau Baltarusija turės atsisakyti savo elgesio linijos ir sekti savo kaimynės žingsniais į NATO ir Europos Sąjungą.

ENAfter the re-establishment of independence Lithuanian and Byelorussian ways basically had different directions, as well as in the areas of security and defence. The Republic of Lithuania has immediately decided to become a member of the European and transatlantic institutions and began to implement the required reforms. Belarus has opted for integration with Russia. The article aims to explore the development of attitudes towards the defence and security in Lithuania and Belarus since the re-establishment of independence and to perform comparable analysis of the defence systems of both neighbouring countries. By summing up the study results, it can be stated that the development models of the two defence systems in Lithuania and Belarus show how the two parties which had the same starting point of their development have changed developmental directions differently in regards of their different visions of the military and political situation, as well as the assessment of threats. By falling into the international isolation, Belarus is forced to comply with the old concept of restrictions and continue its development of all kinds of military forces in order to countervail against the possible invasion if necessary. In strategic aspect such action is not rational for a small European country lying between the two major geopolitical centres, although it may encourage someone's sense of self-importance. In author's opinion, the Republic of Lithuania is the real defence example of more effective and strategically better based adaptation to the existing Europe. It is worth to examine its experience in more depth as sooner or later Belarus will have to refuse its action and follow Lithuania to the NATO and European Union.

ISSN:
2029-8676
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37959
Updated:
2016-07-16 20:21:23
Metrics:
Views: 1
Export: