Informacinių ir komunikacinių technologijų panaudojimas biomedicinos studijų programose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Informacinių ir komunikacinių technologijų panaudojimas biomedicinos studijų programose
Alternative Title:
Use of information and communication technologies in biomedical study programme
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2007, Nr. 5 (16), p. 30-34
Keywords:
LT
Biomedicinos studijų programa; Informacijos ir ryšių technologijos; Informacinės ir ryšių technologijos; Informacinės ir ryšių technologijos, kompiuterinis raštingumas; Kompiuterinis raštingumas.
EN
Biomedical study programme; Computer literacy; Information and communication technologies.
Summary / Abstract:

LTLietuvai integruojantis į Europos žinių erdvę, studentai turi įgyti informacinių ir komunikacinių kompetencijų: mobilumo, gebėjimo keistis, technologinių ir informacinių gebėjimų bei informacijos valdymo. Įgyvendinant aukštojo mokslo studijų programas, to siekiama ne tik informacinių technologijų dalyko studijų metu, bet ir integruojant šio dalyko žinias ir įgūdžius į visą studijų procesą. Studentas, dirbdamas kompiuteriu, gali savarankiškai priimti sprendimus, mokymo procesas tampa įdomesnis, atsiveria didesnės galimybės savarankiškoms užduotims ruošti, tyrimams atlikti ir projektams rengti. Straipsnyje pristatomo tyrimo tikslas – apžvelgti informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) naudojimo ypatumus biomedicinos mokslų studijų programose. Tikslui pasiekti keliami trys tyrimo uždaviniai: nustatyti, kurios IKT priemonės dėstytojų ir studentų veiksmingiausiai naudojamos studijose; nustatyti, kaip dažnai studentai naudoja IKT priemones savarankiškiems darbams atlikti; nustatyti, kokie veiksniai turi įtakos studentų kompiuteriniam raštingumui tobulėti. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa raštu (tyrimo instrumentą sudaro atviri ir uždari klausimai), statistinė duomenų analizė, atlikta taikant aprašomosios statistikos metodus ir skaičiuojant respondentų nuomonių procentinę išraišką. Apklausti 52 biomedicinos mokslų srities studijų programų (bendrosios praktikos slauga, kineziterapija, odontologinė priežiūra) antro kurso studentai (taikyta atsitiktinė atranka, atsižvelgiant į studijų programų įvairovę).

ENApplication of information and communication technologies in the educational process adds new quality to the learning environment. The student feels safe and independent from the teacher's will and directions, can make decisions independently, express his/her thoughts openly and solve emerging problems. The student becomes interested in the educational process and perceives its essence better. Using a computer he/she can do self-study tasks, projects and carry out researches. The teachers use multimedia, computers and overhead projectors. The students use computers, and textual and visual reproduction doing self-study tasks. The main motivation for the students to develop computer literacy is independent learning and learning assisted by the friends and relatives. [text from author]

ISSN:
1648-8776
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37882
Updated:
2018-12-17 12:08:21
Metrics:
Views: 11    Downloads: 2
Export: