Akmentašiai Vilniuje iki XVII a. vidurio

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Akmentašiai Vilniuje iki XVII a. vidurio
Alternative Title:
Stonecutters in Vilnius before the mid-17th century
In the Book:
Dailė LDK miestuose: poreikiai ir užsakymai. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006. P. 30-45. (Dailės istorijos studijos ; 2)
Keywords:
LT
16 amžius; 17 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTVilniuje pirmi akmens skulptorių darbai – antkapiai – žinomi iš XVI a. vidurio. Taip pat XVI a. viduryje žinomi pirmieji akmentašiai, vykstantys dirbti į valdovo rūmus Vilniuje. Akmentašiai pagal savo darbo specifiką artimiausi buvo mūrininkams, su kuriais neretai bendrai priklausydavo vienam cechui. Tiesa, Vilniuje akmentašių skaičius niekuomet nebuvo didelis, dažniausiai jie dirbdavo vykdydami konkrečius didikų ar valdovo užsakymus. Tarp Vilniuje iki XVII a. vidurio įrengtų ir išvardytų 63 antkapių ar epitafijų 6,3% tenka XVI a. pirmai pusei, 14,3% – XVI a. antrai pusei, 23,8% XVII a. pirmam ketvirčiui ir net 55,6% XVII a. antrame ketvirtyje mirusiems asmenims. Tai irgi akivaizdžiai liudija akmentašių darbo paklausos didėjimą XVII a. I-ojoje pusėje. Šiuo metu išpopuliarėję akmentašių darbai neabejotinai siejasi su gausiais marmuro ir smiltainio darbais dekoruojant Šv. Kazimiero koplyčią prie Vilniaus katedros. Yra žinoma, kad bent keturi iš į koplyčios statybas atvykusių šešių skulptorių vėliau dirbo Vilniuje ir atliko įvairius užsakymus. Būtent Vilniuje tuo metu prasidėjo žymaus valdovo meistro Constante Tencala karjera, kurią vėliau jis sėkmingai tęsė Lenkijoje. Apmaudu tik, kad apie išlikusių to laikotarpio darbų autorystę galime numanyti dažnai vien hipotetiškai, o darbai, kurių sutartys žinomos, deja, neišliko. Todėl darbų atribucijos vienam ar kitam skulptoriui klausimai dar lieka ateičiai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vilnius; Akmentašiai.

ENThe first works of stonemasons – tombstones – in Vilnius are known from the middle of the 16th century. Also, the first stonemasons going to work to the Ruler’s palace in The first works of stone sculptors – tombstones – are known in Vilnius from the middle of the 16th century. Also, the first stonemasons who went to work in the Ruler’s palace in Vilnius are known from the middle of the 16th century. By the specificity of their work stonemasons were closest to bricklayers with whom they often belonged to the same workshop. It is true, the number of stonemasons in Vilnius was never large, most often they carried out special commissions of the noblemen of the Ruler. Among 63 tombstones or epitaphs made and erected in Vilnius until the middle of the 17th century 6.3% is from the first half of the 16th century, 14.3% - the second half of the 16th century, 23.8% – the first quarter of the 17th century and as much as 55.6% were made to the persons who died in the second quarter of the 17th century. This clearly testifies to an increase in the demand for stonemasons’ work in the first half of the 17th century. The works of stonemasons, which became popular at the present time, are undoubtedly related to numerous marble and sandstone works when decorating St Catherine Chapel at Vilnius Cathedral. It is known that at least four out of six stonemasons who came to build the chapel later worked in Vilnius and carried out different commissions. It was in Vilnius that the career of the famous master Constante Tencala started at that time and later he continued it in Poland. It is a pity that we can only hypothetically understand the authorship of the works that have survived from that period, and the works whose contracts are known, unfortunately have not survived. Therefore attributing the works to one or another sculptor is an issue of the future.

ISBN:
9986638771
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3788
Updated:
2018-12-17 11:45:18
Metrics:
Views: 46    Downloads: 15
Export: