Edukacinių paslaugų integravimas į studijų procesą : Šiaulių universiteto akademinės bibliotekos patirties analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Edukacinių paslaugų integravimas į studijų procesą: Šiaulių universiteto akademinės bibliotekos patirties analizė
Alternative Title:
Experience integrating educational services into the study process in the conditions of changes in the academic library
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2007, Nr. 5 (16), p. 23-29
Keywords:
LT
Akademinė biblioteka; Akademinės bibliotekos; Edukacinės paslaugos; Informacinis raštingumas; Informacinė literatūra; Studijų procesasa; Švietimo paslaugos studijų procese.
EN
Academic library; Educational services; Information literacy; Study process.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekta išanalizuoti Šiaulių universiteto akademinės bibliotekos edukacinę patirtį realizuojant projekto BIBLIONOVA veiklas. Atlikta mokslinės informacijos šaltinių analizė, akademinės bibliotekos edukacinės patirties sisteminė–struktūrinė analizė, taikytas interpretacinis metodas. Siekiant detaliau išnagrinėti edukacinių paslaugų integravimo į studijų procesą patirtį, 2007 m. rugsėjo mėn. organizuotas kokybinis tyrimas, kuriame dalyvavo 6 bibliotekos darbuotojai, tiesiogiai teikiantys edukacines paslaugas universiteto studentams ir dėstytojams. Atskleista, kad akademinė biblioteka informacinės ir žinių visuomenės kontekste privalo iš esmės pervertinti savo vaidmenį ir funkcijas aukštosios mokyklos studijų kokybės plėtros procesuose. Akademinės bibliotekos inovatyvių paslaugų įgyvendinimo strategija tiesiogiai priklauso nuo akademinės institucijos veiklos strategijos. Kryptinga informacinio raštingumo gebėjimų plėtra tiesiogiai priklauso nuo tinkamai pasirengtos akademinės bibliotekos informacinio raštingumo gebėjimų ugdymo veiklos strategijos. Inovatyvias paslaugas teikiantis bibliotekos personalas dar neturi tinkamų sąlygų individualiam, komandiniam ir tarpprojektiniam mokymuisi, kurio metu įgytos kompetencijos garantuotų sėkmingą akademinės bibliotekos dalyvavimą studijų procese. Dalyvaudama šiuose procesuose šiuolaikinė akademinė biblioteka neišvengiamai tampa besimokančiąja organizacija, kurioje labai svarbus organizacinis ir koordinacinis vadovo vaidmuo. Viena esminių šiandieninės akademinės bibliotekos problemų – partnerystė su akademine bendruomene.

ENThe paper aims to analyse the educational experience of the academic library of Šiauliai University when realising the activities of the BIBLIONOVA project. The conducted analysis of scientific information sources, the systemic-structural analysis of the educational experience of the academic library, and the interpretational method was applied. Seeking to more thoroughly examine the experience of integration of educational services in the studies process, in September 2007 a qualitative research was organised, which involved six librarians who directly provided educational services to university students and teachers. The paper revealed that in the context of information and knowledge society the academic library must basically re-evaluate its role and functions in the processes of study quality enhancement of the higher school. The strategy of the implementation of innovative services of the academic library directly depends on the activity strategy of the academic institution. Targeted development of informational literacy skills directly depends on the properly prepared strategy of the activities of developing information literacy skills by an academic library. The library staff who provide innovative services do not yet have adequate conditions for individual, team or cross-project learning which will provide competences that guarantee a successful participation of an academic library in the study process. Being involved in these processes, the contemporary academic library inevitably becomes a learning organisation, in which the organisational and coordination role of the manager is very relevant. One of the key problems of a contemporary academic library is partnership with the academic community.

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37878
Updated:
2018-12-17 12:08:20
Metrics:
Views: 9    Downloads: 3
Export: