Jay H. Jasanoff. Hittite and the Indo-European verb : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Jay H. Jasanoff. Hittite and the Indo-European verb: recenzija
In the Journal:
Baltistica. 2005, t. 40, Nr. 2, p. 122-126
Recenzuojama knyga: Hittite and the Indo-European verb 2003 xiv, 270 p.
Keywords:
LT
Jay H. Jasanoff; Hetitų veiksmažodžiai; Indoeuropiečių kalbos.
EN
Jay H. Jasanoff; Hittite verbs; Indo-European verbs.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariama Jay h. Jasanoff studija, apibendrinanti daugiau nei du dešimtmečius apimančius hititų ir indoeuropiečių veiksmažodžio tyrinėjimus. Pradėjus hititų hhi asmenuote aptariamos susijusios struktūros bet visiškai savarankiškai daugelyje indoeuropiečių kalbų vykusios veiksmažodžių formacijos. Knygoje pateikiamas alternatyvus požiūris į hhi asmenuotės tipą, kaip į iš indoeuropiečių prokalbės paveldėtą kategoriją. Atskiruose skyriuose aptariama, kaip skirtingos hititų kalbos hhi veiksmažodžių klasės gali būti susietos su gerai žinomais esamojo laiko ir aoristinio tipo veiksmažodžiais „klasikinėse“ indoeuropiečių kalbose ir išvestos iš pirminių formų kurios, nors gramatiškai žymi aktyvų veiksmą, turi baigtinio veiksmo (hhi asmenuotės) galunes. Knygoje pirmą kartą sistemiškai paaiškinama daugelis protoindoeuropiečių veiksmažodžio sistemos ypatybių. Recenzijos autoriaus teigimu, studija yra vienas didžiausių įvykių indoeuropiečių veiksmažodžio tyrimų istorijoje; trumpa apžvalga nėra pajėgi atskleisti visų studijoje minimų faktų gausos ir jos mokslinių atradimų reikšmės.

ENThe review discusses the study by Jay H. Jasanoff, which generalises the research of the Hittite and Indo-European verb that covers more than two decades. It starts with the Hittite hhi-conjugation and discusses verbal formations of a related structure which developed independently in many Indo-European languages. The book introduces an alternative approach towards the hhi-conjugation type as the category inherited from the Indo-European parent language. The individual chapters discuss how different hhi verb classes of the Hittite language may be linked to well-known present tense aorist verbs in the “classical” Indo-European languages and derived from initial forms that, although grammatically denote an action in progress, have the endings of a completed action (hhi-conjugation). The book for the first time systemically explains many peculiarities of the Proto-Indo-European verb system. According to the reviewer, the study is one of the major events in the history of research of Indo-European verb; a brief overview is incapable of revealing all facts mentioned in the study and the significance of its scientific discoveries.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37871
Updated:
2018-12-17 11:43:06
Metrics:
Views: 4    Downloads: 9
Export: