Analysis of obstacles for joint venturing and FDI in CEECs

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Analysis of obstacles for joint venturing and FDI in CEECs
Alternative Title:
Bendrų įmonių formavimo ir tiesioginių užsienio investicijų kliūčių Vidurio ir Rytų Europoje analizė
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2001, Nr. 17, p. 7-16
Keywords:
LT
Užsienio investicijos; Verslo ryšiai; Bendros įmonės.
EN
Foreign investments; Business relationships; Joint ventures.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama problematika susijusi su tiesioginėmis užsienio investicijomis ir bendrų įmonių formavimu Vidurio ir Rytų Europos šalyse. Šis regionas tiesiogines užsienio investicijas pritraukia iš esmės dėl to, kad užsienio firmos perkelia gamybą, siekdamos sutaupyti pigesnių gamybos veiksnių (darbo jėgos, žemės) sąskaita ir išnaudoti esamą šių šalių rinkos potencialą. Pagrindinės problemos, trukdančios užsienio investicijų plėtrai - Vidurio ir Rytų Europos šalių įstatymai, nesudarantys palankių sąlygų užsienio firmoms (ypač nekilnojamojo turto, darbo santykių reguliavimo), biurokratija ir korupcija. Bendrų įmonių formavimas sietinas su užsienio firmų tikslais tirti rinkas ir įsitvirtinti jose per ilgą laiko tarpą. Pagrindinės problemos pasireiškia tuomet, kai užsienio firma tampa dalininku stambioje valstybinėje įmonėje. Tokiais atvejais vyriausybės dažniausiai kelia užsienio investuotojams papildomus reikalavimus, stabdančius verslo vystymą (pavyzdžiui, apribojamas darbuotojų atleidimas, įmonės restruktūrizacija ir pan.). Užsienio investicijoms palanki aplinka turėtų būti sukurta liberalizuojant gamybos veiksnių įsigijimo ir naudojimo įstatymus, darbo santykių reguliavimo teisės aktus ir tobulinant valstybės administravimo sistemą. [Iš leidinio]

ENThere has been a surge of academic interest regarding investments in CEECs. As the region emerged to be an attractive market for investments, many Western firms have tried to forge various business relationships with local partner firms, including strategic alliances and joint ventures. Such investments can have a variety of purposes. Western firms may seek local production in order to reduce production costs, and/or development of new markets. Anyhow foreign investors are faced with business environment problems that make the decisions for FDI (foreign direct investment) difficult. [From the publication]

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Internacionalizacijos procesas Lietuvos perdirbamosios pramonės sektoriuje : dviejų atvejų analizė / Donatas Rimkus. Naujų idėjų beieškant: vadyba, ekonomika ir teisė 2014 : tarptautinė mokslinė praktinė konferencija, 2014 m. balandžio 17 d. Kaunas: Kauno kolegijos Leidybos centras, 2014. P. 207-212.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37861
Updated:
2018-12-17 10:55:24
Metrics:
Views: 3    Downloads: 2
Export: