Vokiečių romantikų peizažai M. Žilinsko dailės rinkinyje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vokiečių romantikų peizažai M. Žilinsko dailės rinkinyje
Alternative Title:
XIX c. German romantic landscape paintings in M. Žilinskas collection
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2001, t. 26, p. 269-276. Lietuvos dailė: kryptys ir srovės
Keywords:
LT
Dailė; Dailės rinkiniai; M. Žilinsko paveikslų galerija; M.Žilinsko dailės galerija; Peizažai; Peizažas; Vokiečių romantizmas; Vokiškasis romantizmas.
EN
Art; Fine art collections; German romanticism; Landscape; Landscaped; M. Žilinskas Art Gallery; M.Žilinskas fine art gallery; The German Romanticism.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama keletas būdingiausių vokiškojo romantizmo kūrinių iš Mykolo Žilinsko dailės kolekcijos. Reikšmingiausia ir gausiausia kolekcijoje – XIX–XX a. Vokietijos dailės pavyzdžių grupė. Iš daugiau nei 30 vokiečių romantizmui priskirtinų paveikslų šiam straipsniui atrinkti šeši darbai. Šalia stilistinio paveikslų apibūdinimo daugiau dėmesio skiriama jų atribucijų patikimumo klausimui. Apibendrinant straipsnį ir aptartąją paveikslų grupę, teigiama jog ji leidžia susidaryti bendrą vaizdą apie romantinį peizažą – aptartieji darbai demonstruoja gan charakteringą stilistinių jo atmainų spektrą, dar pagilintą retrospektyvaus žvilgsnio. Taip pat šioje grupėje apčiuopiami tam tikri kolekcijos formavimo principai, paskatinę rinkinio sudarytoją rinkti kūrinius, atitinkančius plačiuosiuose sluoksniuose įsitvirtinusius meninio skonio trafaretus – juose nesunkiai atsekami romantinio požiūrio į meną atgarsiai. Tyrimų rezultatai: pakeista viena atribucija, dvi kvestionuojamos, siūloma pakeisti tris pavadinimus, beveik visiems paveikslams nustatytos daugiau ar mažiau tikslios datos; nagrinėtoji darbų grupė suskirstyta pagal stilistines XIX a. vokiškojo romantizmo atmainas: ankstyvojo ir brandaus šiaurietiškojo romantizmo (J. F. Boeckas, K. Blechenas), vėlyvojo romantinio peizažo (E. Ch. J. F. Prelleris, C. Rottmannas); postromantinėje skalėje – brandaus romantizmo atkartojimų (Ch. Rohlfsns), simbolistinės pakraipos (F. Johansenas) darbai.

ENThe article deals with the paintings from M. Zilinskas art collection which are attributed to German romanticism. The group of German art samples of the 19th-20th centuries is the most significant and numerous in this collection. Six works out of more than 30 paintings attributed to German romanticism have been chosen for this paper. In addition to the stylistic description of the paintings there is more focus on matter of reliability of their attributions. By summarizing the article and discussed group of paintings, it is stated that it allows to form a view about romantic landscape. The discussed works reveal quite characteristic spectrum of its stylistic species enhanced more by retrospective approach. These paintings revealed some principles of collection's formation which guided the collector to gather the works accordingly to some images of art taste rooted in public conscious. There one can easily track reverberation of romantic approach to the art. As the result of the researches one attribution has been changed, two questioned, suggested to correct three titles and the chronological data of almost all paintings' creation defined more precisely. The group of discussed paintings has been distinguished according stylistic species of German romanticism of the 19th century, namely, early and ripe Northern romanticism (J. F. Boeck, K. Blechen), late romantic landscape ((E. Ch. JF Preller, C. Rottmann), species in post-romantic scale - repetitions of ripe Northern (Ch. Rohlfsns) and symbolistic (J. Johansen) romanticism.

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Nauji atradimai nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje ir galimi interpretaciniai jų aspektai / Violeta Krištopaitytė. Acta Academiae Artium Vilnensis 2009, t. 52, p. 135-150.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37834
Updated:
2018-12-17 10:55:21
Metrics:
Views: 9    Downloads: 2
Export: