Inplementation of the physical education field in a discipline - based higher education structure

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Inplementation of the physical education field in a discipline - based higher education structure
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2012, Nr. 2 (35), p. 103-109
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas; Aukštasis mokslas, fizinis ugdymas, disciplina, bendruomenė; Bendruomenė; Dalykas; Fizinis lavinimas.
EN
Community; Discipline; High education, physical education, discipline, community; Higher education; Physical education.
Summary / Abstract:

LTFizinis lavinimas turėtų būti ugdomas socioedukaciniame kontekste, paremtas istorinėmis sąlygomis, lemiamą vaidmenį suteikiant žinioms ir įgūdžiams, ugdant bendradarbiavimo vertybes. Straipsnyje siekta atskleisti kūno kultūros įgyvendinimą, pagrįstą disciplinos vystymu aukštosios mokyklos struktūroje. Nagrinėti šie probleminiai klausimai: kaip fizinio lavinimo disciplina dominuoja aukštojo mokslo struktūroje; kaip fizinis lavinimas veikia bendruomenės narių tapatybę? Atsižvelgiant į sąlygas ir tyrimo tikslą, buvo pasirinktas tiriamasis požiūris, kuris leistų atskleisti fizinio lavinimo disciplinos raišką ir vystymo ypatumus aukštojoje mokykloje, išryškinant fizinio lavinimo koncepciją skirtingų mokslų disciplinų hierarchijoje. Atskleista, kad fizinio ugdymo studijų krypties turinys turėtų būti aktualus studentams formuojant save kaip holistinę asmenybę ir tobulinant savo profesionalumą. Akademinės aplinkos turinys kūno kultūrą apjungia palyginti skirtingomis kryptimis, pavyzdžiui, sporto, judėjimo, sveikatos, ir ugdymo vystymu, remiantis pagrindine ir išplėstine mokslų hierarchija. Iš studijų sričių ir krypčių tyrimų, kurių sąrašas siūlomas aukštojo mokslo institucijoms, nėra įteisintas Lietuvos fizinio lavinimo bendruomenės holistinis požiūris sprendžiant sudėtingas problemas, susijusias su žmogaus judėjimu. Aukštesnė darna lemia didesnį prasmingumą tarp fizinio lavinimo bendruomenės narių ir mokslinių tyrimų įgyvendinimo.

ENThe paper addressees the question how the physical education field manifests in discipline-based higher education. The background of this paper is based on the idea that students in their professions should learn the body of knowledge of that structure. The main aim was to present how the physical education field is implementable in discipline-based higher education. An exploratory approach was used to study the manifestation of the physical education field in discipline-based higher education in depth by including four major physical education concepts in the hierarchy of disciplines of different sciences. This paper concludes that the physical education field can manifest in discipline-based higher education as a particular collection of the disciplines, oriented towards diverse study objects such as sport, movement education, health, physical education. As the list of the study areas and fields in studies of which are offered in higher education institutions (2009), the physical education study field can be implemented only as separate groups of study fields: medicine and health sciences, life sciences, education science. However, this list of study areas and fields studies of which are offered in higher education institutions approved by Resolution of the Government of the Republic of Lithuania No. 1749 of 23 December 2009 docs not promote Lithuanian physical education community's holistic approach by solving complex problems associated with human movement. [text from author]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Lietuvos būsimųjų kūno kultūros bakalaurų profesiniai lūkesčiai / Edita Vainienė, Giedrė Judita Rastauskienė, Saulius Šukys. Acta paedagogica Vilnensia. 2014, t. 32, p. 87-98.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37832
Updated:
2018-12-17 13:16:34
Metrics:
Views: 7
Export: