Lietuvių etnologijos bibliografija, 1997-2002

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių etnologijos bibliografija, 1997-2002
Publication Data:
Vilnius, : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2005.
Pages:
160 p
Summary / Abstract:

LTŠi knyga yra [...] Lietuvių etnologijos bibliografijos (2001) tęsinys. Anoji aprėpė literatūrą nuo XVII a. iki 1996 m. imtinai, šioji – 1997-2002 m. paskelbtąją. Rašyta visais etninės kultūros klausimais.“ Joje gausu „etnosociologinių, liaudies religingumo tyrinėjimų, taip pat apie etninės kultūros globą. Daug dėmesio skirta lietuvių, gyvenančių Baltarusijoje, Latvijoje, Lenkijoje, JAV, etninės kultūros raiškai. Padaugėjo lokalinių – apylinkių, miestelių, kaimų – kraštotyros tyrinėjimų, juose pasitaiko ir etnografinių duomenų. [...] Lietuvos tyrinėtojams dalyvaujant kituose kraštuose rengiamose konferencijose pagausėjo literatūros anglų kalba. [...] Tyrinėjimų autoriai – etnologai, dailėtyrininkai, muziejininkai, kraštotyrininkai, dirbantys mokslo tyrimų institutuose, aukštosiose mokyklose, muziejuose, kultūros darbo įstaigose.“ Bibliografijoje, apimančioje šešis dešimtmečius, beveik 2000 pozicijų. Medžiaga yra suskirstyta į dvylika stambių skyrių, pavyzdžiui, Etnologija kaip mokslas, Istoriografija, Bendruomenė, Šeima ir jos papročiai, Tautodailė ir jos kūrėjai bei t.t. Kiekvieną iš šių skyrių sudaro atitinkami teminiai poskyriai. Knygos gale pateiktos asmenvardžių bei vietovardžių rodyklės. Taip pat pridėti literatūros, paskelbtos iki 1966 m. papildymai. [autoriaus tekstas sutrumpintas]

ENThis book is a sequel to the Bibliography of Lithuanian Ethnology (2001). The previous book comprised literature from the 17th century up until 1996 inclusive, and this book comprises literature published between 1997 and 2002. The literature in the book includes all ethnic cultural issues. “It comprises many studies on ethnosociology, folk religiosity, and ethnic cultural protection. Much attention is drawn to the expression of the ethnic culture of Lithuanians living in Belarus, Latvia, Poland and the USA. More local regional studies have been conducted in local, urban and rural areas and they sometimes include ethnographic data. When Lithuanian researchers started participating in conferences abroad, more English literature became available. Study authors are: ethnologists, art critics, musicologists, regional researchers, and research workers of science research institutes, high schools, academies, museums and cultural work institutions.” The bibliography contains papers from six decades and has almost 2000 entries. Literature is divided into large units, for example, Ethnology as Science, Historiography, Community, Family and its Customs, Folk Art and its Composers, etc. Every unit is composed of certain thematic sections. At the end of the book indexes of personal names and place names are provided. Appendixes of the literature published in 1966 are also included.

ISBN:
9986780721
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3781
Updated:
2018-03-01 11:28:38
Metrics:
Views: 73
Export: