Byla "Paksas prieš Lietuvą" arba mėginimas įveikti Konstitucinio Teismo nutarimą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Byla "Paksas prieš Lietuvą" arba mėginimas įveikti Konstitucinio Teismo nutarimą
Alternative Title:
Case "Paksas v. Lithuania" or an attempt to overcome a ruling of the Constitutional Court
In the Journal:
Socialinių mokslų studijos [Societal Studies]. 2012, Nr. 4 (1), p. 193-213
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Konstitucija; Konstitucijos ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos santykis; Konstitucinis Teismas; Konstitucinė doktrina; Žmogaus teisės; Constitution; Constitutional Court; Constitutional doctrine; Human rights; The Constitution; The Constitutional Court; The constitutional doctrine; The relation between the Constitution and the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
Keywords:
LT
Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Tarptautiniai santykiai / International relations; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law; Žmogaus teisės / Human rights.
Summary / Abstract:

LTSeimas 2004 m. balandžio 6 d. apkaltos proceso tvarka pašalino R. Paksą iš Respublikos Prezidento pareigų už šiurkštų Konstitucijos pažeidimą. Konstitucinis Teismas konstatavo, kad Konstitucija draudžia asmenims, šiurkščiai pažeidusiems Konstituciją, sulaužiusiems priesaiką, bet kada ateityje užimti tokias Konstitucijoje numatytas pareigas, kurių ėjimo pradžia yra susijusi su Konstitucijoje nurodytos priesaikos davimu. Europos Žmogaus Teisių Teismas 2011 m. sausio 6 d. priėmė sprendimą, kad draudimas R. Paksui bet kada ateityje būti renkamam į parlamentą yra neproporcingas ir kad nustatydama nurodytąjį draudimą Lietuva pažeidė Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos Pirmojo protokolo 3 straipsnį. Teisininkai pateikia visiškai skirtingas nuomones, kaip galima įvykdyti Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimą. Straipsnyje analizuojami kai kurie teisininkų pasiūlymai ir pagrindžiama, kad siekiant įvykdyti šį sprendimą reikia keisti Konstituciją. [Iš leidinio]

ENOn 6 April 2004, during the impeachment procedure, the Seimas removed Rolandas Paksas from the office of the President of the Republic of Lithuania for a gross violation of the Constitution. The Constitutional Court stated that the Constitution prohibits persons having grossly violated the Constitution and breached their oaths to ever occupy the positions specified in the Constitution, the occupation of which requires taking an oath as per the Constitution. On 6 January 2011, the European Court of Human Rights adopted a resolution stating that the prohibition for Rolandas Paksas to be elected to the Parliament in the future is irrelevant and that by establishing such a prohibition Lithuania violated Article 3 of the First Protocol of the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms. Lawyers have different opinions on ways of implementation of the decision of the European Court of Human Rights. The article analyses certain lawyers’ offers and proves the opinion that in order to implement this solution, the Constitution must be amended.

ISSN:
2029-2236; 2029-2244
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37768
Updated:
2018-12-17 13:16:22
Metrics:
Views: 24    Downloads: 5
Export: