Kelionė į amžinąjį pavasarį : rec. kn. : Platelis, K.Palimpsestai, Vilnius, 2004 : recenzija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kelionė į amžinąjį pavasarį: rec. kn. : Platelis, K.Palimpsestai, Vilnius, 2004: recenzija
In the Journal:
Metai. 2005, Nr. 7, p 138-141
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariama Kornelijaus Platelio poezijos knyga "Palimpsestai", kurią 2004 m. išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Recenzijos autorės nuomone, šioje knygoje ypač daug kalbama apie pavasarį – kaip apie vieną esmingiausių žmogaus patirties dalykų – labai paslaptingų, fatališkų. Recenzijoje teigiama, kad pavasaris K. Platelio kūryboje yra mitinio, archetipinio lygmens vaizdinys. Kitas itin svarbus visos K. Platelio kūrybos ir "Palimpsestų" vaizdinys – matrica. "Palimsestuose" matrica suvienija kalbą, kūrybą ir pažinimą. Recenzijos autorės manymu, visos knygos "Palimpsestai" idėja – priartėti prie matricos esmės, kuri į mitologinį pavasarį susiruošusiam poetui tampa vis svarbesnė. Taip "Palimpsestuose" K. Platelis leidžia suvokti postmodernaus žmogaus religinę sąmonę: dezintegruotame išsklidusios informacijos pasaulyje intelektualinės refleksijos keliu kuriamą asmenybę integruojantį mitą. Centrinis K. Platelio poezijos matricos kodas: gamtos ir vaisingumo jėga. Jį pritaikius, atsirakina archetipų slaptažodžiai ir atsiveria sudėtingos metaforos. Recenzijos autorė teigia, kad visų pasaulio religijų pamatuose glūdinti vegetacinė žemės galia su visais šią galią žyminčiais kultūros pasakojimais ir herojais kyla iš tos pačios matricos – iš žemės gelmės, iš gamtos ritmo pradžios, iš pavasario. Recenzijos autorės nuomone, gali būti, kad postmodernizmo epochoje, vis labiau bylojančioje apie mirtį, amžinojo pavasario vaizdinys lietuvių poezijai vėl gali tapti lemtingas.Reikšminiai žodžiai: šiuolaikinė lietuvių poezija; Kornelijus Platelis; Literatūra ir mitas; Pavasario motyvas; Contemporary Lithuanian poetry; Kornelijus Platelis; Literature and myth; Motif of spring.

ENThe review deals with book of poetry Palimpsestai (en. Palimpsests) by Kornelijus Platelis, published in 2004 by the Lithuanian Writers’ Union Publishers. According to the review author, this book speaks a lot about the spring – as one of the most essential things of human experience – a mysterious, fatal. The review claims that the spring in K. Platelis is the image of mythic, archetypal level. Matrix represents another extremely important image featuring in all works by K. Platelis, and Palimpsestai. In Palimpsestai, matrix unites language, creation and cognition. According to the review author, the basic concept behind the entire book under consideration is to get closer to the essence of matrix which becomes more and more important for the poet ready for mythological spring. This is the understanding of religious consciousness of a postmodern human allowed by K. Platelis in his Palimpsestai: a myth integrating a personality created through intellectual reflection in a disintegrated world of scattered information. Central code of matrix in poetry by K. Platelis is the power of nature and fertility. Its application unlocks passwords of archetypes and opens complex metaphors. As the review author put it, the vegetative power of earth, lying deep in foundations of all the religions of the world, with all the cultural stories and heroes that distinguish this power, stems out of the same matrix, i.e., out of the earth, the beginning of natural rhythm, out of the spring. As the review author sees it, it is quite possible that, in the era of postmodernism which is more and more evident of death, the image of an eternal spring may well become vital for the Lithuanian poetry again.

ISSN:
0134-3211
Related Publications:
Neblėstantis meilės erosas naujausioje Kornelijaus Platelio poezijoje / Dalia Jakaitė. Literatūra. 2019, t. 61 (1), p. 90-109.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3773
Updated:
2013-04-28 15:57:25
Metrics:
Views: 24
Export: