Dygstančios sėklos ritmu : istorijos samprata Kornelijaus Platelio poezijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dygstančios sėklos ritmu : istorijos samprata Kornelijaus Platelio poezijoje
Alternative Title:
According to the rhythm of the breaking seed: the idea of history in the poetry of Kornelijus Platelis
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2005, t. 42, p. 57-72. Naujoji lietuvių literatūra
Keywords:
LT
Mitai. Legendos. Padavimai / Myths. Legends. Stories; Poezija / Poetry.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama istorijos samprata Kornelijaus Platelio poezijoje. Viena svarbiausių teorinių atramų pasirenkamas Jeano Baudrillard’o veikalas „Simuliakrai ir simuliacija“, skirtas šiuolaikinės tikrovės problematikai. Iš K. Platelio poezijos stiliaus bruožų išskiriamas eilėraščio siužetiškumas. Pasak literatūros tyrinėtojos, siužetas, pasakojantis įvairias šios poezijos istorijas, ne tik grindžia ypatingą, epinių savybių turinčią pasaulėvaizdžio struktūrą, bet ir formuluoja svarbiausias poetinės istoriosofijos gaires: istorija yra netvari kaip praeities sapnai ir nesuvokiamų dėsnių valdoma, prieštaringa. Daug dėmesio straipsnyje skiriama kalbai, kuri suvokiama kaip svarbiausias pažinimo pretekstas ir instrumentas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Eilėraščiai; Siužetas; Naratyvumas; Istorizmai; Mimetiškumas; Simuliacija; Mitas; Pasaulis.

ENThe article analyses the concept of history in the poetry of Kornelijus Platelis. Chosen as one of the most important theoretical underpinnings is Jean Baudrillard’s book “Simulacrums and simulation”, which deals with the issues of contemporary reality. A feature of K. Platelis’ poetic style that stands out is the importance of the narrative “voice”. The article’s author claims that the “voice” (narrative perspective) not only structures the poetry’s world view of epic events as it recounts its various episodes, but it also sets the most important historiosophical poetic guidelines: history is unstable, contradictory, as if shaped by dreams from the past and incomprehensible forces. The article dedicates much attention to language, which is evoked as the most important cognitive instrument and pretext. [From the publication]

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3772
Updated:
2018-12-20 23:06:17
Metrics:
Views: 20    Downloads: 8
Export: