Adam Jerzy Czartoryski. Letters to Vilna 1805 : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Adam Jerzy Czartoryski. Letters to Vilna 1805: recenzija
In the Journal:
Lietuvos istorijos metraštis [Yearbook of Lithuanian History]. 2001, 2000, p. 342-361
Recenzuojama knyga: Letters to Vilna, 1805 1999 218 p
Keywords:
LT
1805; A. J. Čartoriskis, Laiškai; Adomas Jurgis Čartoriskis; Daniel Beauvois; I. Onacevičiaus rinkinys; Ignotas Onacevičius; Publikacija; Puškino namai; Richard Sokoloski; Rusijos mokslų akademija; Sergej Nikolaev; Teodoras Narbutas (Teodor Narbutt); Vilniaus universitetas (VU; Vilnius University); „Letters to Vilna, 1805=Listy do Wilna, 1805“.
EN
"Letters to Vilna, 1805=Listy do Wilna, 1805"; 1805; Adam Jerzy Czartoryski; Collection of Ignacy Onacewicz; Daniel Beauvois; Ignacy Zegota Onaciewicz; Letters to Vilnius; Publication; Pushkin House; Richard Sokoloski; Russian Academy of Sciences; Sergej Nikolaev; Teodor Narbutt.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje pristatoma Vilniaus universiteto istorijos tyrinėtojams reikšminga Rusų literatūros instituto mokslinio bendradarbio Sergejaus Nikolajevo ir Otavos universiteto Slavistikos grupės tyrinėtojo Richardo Sokoloskio publikacija „Adam Jerzy Czartoryski. Letters to Vilna 1805“ (Otava, 1999). Recenzijos autorės požiūriu, tema, suvienijusi Rusijos ir Kanados tyrinėtojų pastangas, yra labai jau lietuviška – tuometinio Vilniaus universiteto kuratoriaus Adomo Jurgio Čartoriskio korespondencija, rašyta į Vilnių. Iš viso 40 laiškų, datuotų 1805 m. Dauguma adresatų – Vilniaus švietimo apygardos pedagogai. Knygoje galima išskirti dvi stambias dalis: šaltinių publikaciją bei studiją apie tų tekstų autorių Čartoriskį. Tekstuose daug kalbama apie Lenkijos-Lietuvos valstybės (beje, autoriaus vadinamos Lenkijos Respublika, Polish Republic) padalijimus, Edukacinės komisijos veiklą, Aleksandro I vidaus (švietimo) ir užsienio politiką. Rašoma ir apie patį Imperatoriškąjį Vilniaus universitetą, jo statutą, struktūrą, dėstytus dalykus. Skrupulingai vardijami tuometinio universiteto garbės nariai pasaulyje žinomi mokslininkai. Ši publikacija – tai visų pirma nauji faktai, iliustruojantys ankstyvąjį Imperatoriškojo Vilniaus universiteto laikotarpį. Negana to, ši knyga - tai ir galimybė dar kartą pasvarstyti apie kitą itin ryškią to meto asmenybę - profesorių Ignotą Onacevičių, kurio dėka kadaise buvo išsaugoti Čartoriskio tekstai. Dėl šios publikacijos Onacevičius tapo bene pirmuoju Lietuvos istoriku, taip plačiai pristatytu užsienio skaitytojui.

ENThe review presents the publication “Adam Jerzy Czartoryski. Letters to Vilna 1805” (Ottawa, 1999) by Sergey Nikolaev, a research fellow at the Institute of Russian Literature, and Richard Sokoloski, a researcher from the Slavic Research Group at Ottawa University, significant for the researchers of the history of Vilnius University. According to the reviewer, the topic, which united Russian and Canadian researchers, is very Lithuanian, i.e. letters by Adam Jerzy Czartoryski, the then curator of Vilnius University, addressed to Vilnius. 40 letters are dated 1805. The majority of addressees were the teachers of Vilnius educational district. The book consists of two large parts: the publication of sources and the study about the author of these texts, Czartoryski. The texts speak about the partitions of the Polish-Lithuanian Commonwealth (called the Polish Republic by the author), the activities of the Education Commission, the domestic (education) and foreign policy pursued by Alexander I. The letters also speak about the Imperial University of Vilnius, its status, structure and disciplines. They enumerate the honorary members of the university who were globally-recognised scientists. This publication first of all contains new facts illustrating the early period of the Imperial Vilnius University. Furthermore, the book is an opportunity to reflect on another outstanding personality of the period, i.e. Professor Ignotas Onacevičius who contributed to preserving the texts of Czartoryski. Thanks to this publication, Onacevičius became almost the first Lithuanian historian so widely introduced to a foreign audience.

ISSN:
0202-3342; 2538-6549
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37677
Updated:
2018-12-17 10:55:18
Metrics:
Views: 24    Downloads: 10
Export: